Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập chung

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 3 nội dung giải bài tập bài Luyện tập chung trang 77, 78 bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải các bài tập và vận dụng vào giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 77 SGK Toán 3

Số?

Phương pháp giải

- Muốn tìm tích ta lấy hai thừa số đã cho nhân với nhau.

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện các phép tính:

324 x 3 = 972

972 : 3 = 324

150 x 4 = 600

600 : 4 = 150

Điền vào bảng ta được kết quả:

2. Giải bài 2 trang 77 SGK Toán 3

Đặt tính rồi tính

a) \(684 : 6\)                 b) \(845 : 7\)                c) \(630 : 9\)                 d) \(842 : 4\)

Phương pháp giải

 Đặt tính rồi tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 77 SGK Toán 3

Một cửa hàng có \(36\) máy bơm, người ta đã bán \(\dfrac{1}{9}\) số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Có: \(36\) máy bơm

Đã bán: \(\dfrac{1}{9}\) số máy bơm

Còn lại: .... máy bơm?

Lời giải

- Tìm số máy bơm đã bán: Lấy số máy bơm ban đầu chia cho 9.

- Tìm số máy bơm còn lại: Lấy số máy bơm ban đầu trừ đi số máy bơm đã bán.

Hướng dẫn giải

Số máy bơm cửa hàng đã bán là:

\(36 : 9 = 4\) (máy bơm)

Cửa hàng còn lại số máy bơm là:

\(36 – 4 = 32\) (máy bơm)

Đáp số: \(32\) máy bơm.

4. Giải bài 4 trang 77 SGK Toán 3

Số?

Phương pháp giải

- Khi thêm hoặc bớt một số đi n đơn vị thì ta lấy số đó cộng hoặc trừ đi n.

- Khi gấp hoặc giảm một số n lần thì ta lấy số đó nhân hoặc chia số đó cho n.

Hướng dẫn giải

5. Giải bài 5 trang 78 SGK Toán 3

Đồng hồ nào có hai kim tạo thành: Góc vuông? Góc không vuông?

Phương pháp giải

Xác định góc tạo thành của kim giờ và kim phút là góc vuông hay góc không vuông.

Hướng dẫn giải

Đồng hồ \(A\) có hai kim tạo thành góc vuông

Đồng hồ \(B\) có hai kim tạo thành góc không vuông

Đồng hồ \(C\) có hai kim tạo thành góc không vuông.

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM