Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Giới thiệu bảng chia

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 3 bài Giới thiệu bảng chia trang 75, 76 với nội dung gồm 4 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 3 học tập thật tốt.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Giới thiệu bảng chia

1. Giải bài 1 trang 75 SGK Toán 3

Dùng bảng chia để tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải

Tìm số đã cho ở đầu cột 1 theo chiều mũi tên sang phải đến số a

Từ số a theo chiều mũi tên lên hàng 1 gặp số nào thì đó chính là số cần điền vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Dùng bảng chia đã cho ta được các phép tính:

30 : 6 = 5

42 : 6 = 7

28 : 7 = 4

72 : 8 = 9

Điền vào ô trống ta được kết quả:

2. Giải bài 2 trang 75 SGK Toán 3

 Điền số thích hợp:

Phương pháp giải

- Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện các phép tính sau:

16 : 4 = 4

45 : 5 = 9

24 : 6 = 4

7 x 3 = 21

72 : 9 = 8

9 x 8 = 72

81 : 9 = 9

56 : 7 = 8

54 : 9 = 6

Điền vào bảng ta được kết quả như sau:

3. Giải bài 3 trang 76 SGK Toán 3

Minh có một quyển truyện dày \(132\) trang. Minh đã đọc được \(\dfrac{1}{4}\) quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Có: \(132\) trang

Đã đọc: \(\dfrac{1}{4}\) số trang

Còn lại: ... trang?

Lời giải

- Tìm số trang sách đã đọc: Lấy 132 chia cho 4.

- Tìm số trang còn lại bằng cách lấy số trang sách của cả quyển trừ đi số trang sách đã học.

Hướng dẫn giải

Số trang sách Minh đã đọc là:

\(132 : 4 = 33\) (trang)

Số trang sách Minh còn phải đọc nữa là:

\(132 – 33 = 99\) (trang)

Đáp số: \(99\) trang.

4. Giải bài 4 trang 76 SGK Toán 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình dưới đây.

Hãy xếp thành hình chữ nhật.

Phương pháp giải

Chia hình chữ nhật thành các hình tam giác nhỏ đã cho rồi xếp theo cách đó.

Hướng dẫn giải

Ta có thể xếp hình như sau:

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM