Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

eLib xin chia sẻ với các em học sinh nội dung giải bài tập bài Luyện tập trang 23 Toán 3 bên dưới đây. Với nội dung đầy đủ 5 bài tập kèm đó là phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập tốt hơn.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 23 SGK Toán 3

Tính:

Phương pháp giải

Tính nhân lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 23 SGK Toán 3

 Đặt tính rồi tính:

a) 38 x 2                b) 53 x 4                    c) 84 x 3

    27 x 6                    45 x 5                        32 x 4

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Nhân các số lần lượt từ phải sang trái. 

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 23 SGK Toán 3

Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 ngày: 24 giờ

6 ngày: .... giờ?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số giờ trong một ngày nhân với 6.

Hướng dẫn giải

6 ngày có tất cả số giờ là:

24 x 6 = 144 ( giờ)

Đáp số: 144 giờ.

4. Giải bài 4 trang 23 SGK Toán 3

Quay kim đồng hồ để chỉ:

a) 3 giờ 10 phút                        b) 8 giờ 20 phút

c) 6 giờ 45 phút                        d) 11 giờ 35 phút

Phương pháp giải

 Xác định vị trí của kim giờ và kim phút:

- Kim phút: Mỗi khoảng giữa hai số liên tiếp là 5 phút. Kim phút chỉ vào số 12 là mốc 0 phút.

- Kim giờ: Khoảng cách giữa hai số liên tiếp là 1 giờ.

Hướng dẫn giải

5. Giải bài 5 trang 23 SGK Toán 3

Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau:

Phương pháp giải

Tìm phép tính có các thừa số giống nhau.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện phép tính:

2 x 3 = 3 x 2 = 6

6 x 4 = 4 x 6 = 24

3 x 5 = 5 x 3 = 15

2 x 6 = 6 x 2 =12

5 x 6 = 6 x 5 = 30

Có thế nối các phép nhân có kết quả bằng nhau như sau:

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM