Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Tính giá trị của biểu thức

Môn Toán là môn quan trọng và tương đối khó với các em học sinh lớp 3, với mong muốn giúp các em nắm thật vững kiến thức và làm bài thật hiệu quả eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung giải bài tập SGK trang 79 bên dưới đây. Với nội dung chi tiết, rõ ràng được trình bày logic, khoa học hứa hẹn sẽ mang lại cho các em thật nhiều kiến thức bổ ích.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Tính giá trị của biểu thức

1. Giải bài 1 trang 79 SGK Toán 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(205 + 60 + 3\)                        

\(268 – 68 + 17\)                     

b) \(462 – 40 + 7\)

\(387 – 7 – 80\)

Phương pháp giải

Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

a) \(205 + 60 + 3 =  265 + 3 = 268\)

\(268 – 68 + 17 = 200 + 17 = 217\)

 b) \(462 – 40 + 7 = 422 + 7 = 429\)

\(387 – 7 – 80 = 380  - 80 = 300\).

2. Giải bài 2 trang 79 SGK Toán 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(15 \times 3 \times 2\)                    

\(48 : 2 : 6\)                                

b) \(8 \times 5 : 2\)

\(81 : 9 \times 7\)

Phương pháp giải

Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

a) \(15 \times 3 \times 2 = 45 \times 2 = 90\)

\(48 : 2 : 6 = 24 : 6 = 4\)

b) \(8 \times 5 : 2 = 40 : 2 = 20\)

\(81 : 9 \times 7 = 9 \times 7 = 63\).

3. Giải bài 3 trang 79 SGK Toán 3

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm:

\(55 : 5\times 3......32\)

\(47.........84 - 34 - 3\)

\(20 + 5 ......... 40 : 2 + 6\) 

Phương pháp giải

- Tính giá trị các vế theo quy tắc đã học.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

\(\underbrace {55:5 \times 3}_{33} > 32\)

\(47{\rm{ }} = \underbrace {{\rm{ }}84{\rm{ }} - {\rm{ }}34{\rm{ }} - {\rm{ }}3}_{47}\)

\(20 + 5 < \underbrace {40:2 + 6}_{26}\)

4. Giải bài 4 trang 79 SGK Toán 3

Mỗi gói mì cân nặng \(80g\), mỗi hộp sữa cân nặng \(455g\). Hỏi 2 gói mì và 1 hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 gói mì: \(80 g\)

1 hộp sữa: \(455 g\)

2 gói mì và 1 hộp sữa: ... g?

Lời giải

- Tìm khối lượng của hai gói mì.

- Tính tổng khối lượng của hai gói mì và một hộp sữa.

Hướng dẫn giải

2 gói mì cân nặng số gam là:

\(80 \times 2 = 160 (g)\)

Cả 2 gói mì và 1 hộp sữa cân nặng số gam là:

\(160 + 455 = 615 (g)\)

Đáp số: \(615g\).

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM