Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Nội dung giải bài tập 1, 2, 3, trang 61 SGK Toán 3 bên dưới đây sẽ giúp các em học thật tốt môn Toán. Qua tài liệu này các em sẽ nắm được phương pháp giải cụ thể của từng bài từ đó đưa ra lời giải phù hợp với đề ra. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

1. Giải bài 1 trang 61 SGK Toán 3

Viết vào ô trống (theo mẫu)

Phương pháp giải

- Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

- Từ đó tìm được số bé bằng một phần mấy số lớn.

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép chia:

8 : 2 = 4

6 : 3 = 2

10 : 2 = 5

Điền vào bảng ta được kết quả:

2. Giải bài 2 trang 61 SGK Toán 3

Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Ngăn trên: 6 quyển sách

Ngăn dưới: 24 quyển sách

Số sách của ngăn trên bằng một phần mấy số sách của ngăn dưới ?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số sách của ngăn dưới chia cho số sách của ngăn trên.

Hướng dẫn giải

Số sách ở ngăn dưới gấp số sách ở ngăn trên số lần là:

24 : 6 = 4 (lần).

Vậy số sách ở ngăn trên bằng \(\dfrac{1}{4}\)  số sách ở ngăn dưới.

3. Giải bài 3 trang 61 SGK Toán 3

Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu trắng?

Phương pháp giải

- Đếm số ô vuông màu xanh và màu trắng.

- Lấy số ô vuông màu trắng chia cho số ô vuông màu xanh rồi trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

a) Có 1 ô vuông màu xanh, 5 ô vuông màu trắng.

Số ô vuông màu trắng gấp số ô vuông màu xanh số lần là: 5 : 1 = 5 (lần)

Vậy số ô vuông màu xanh bằng \(\dfrac{1}{5}\) số ô vuông màu trắng.

b) Có 2 ô vuông màu xanh, 6 ô vuông màu trắng.

Số ô vuông màu trắng gấp số ô vuông màu xanh số lần là: 6 : 2 = 3 (lần)

Vậy số ô vuông màu xanh bằng \(\dfrac{1}{3}\) số ô vuông màu trắng.

c) Có 2 ô vuông màu xanh, 4 ô vuông màu trắng.

Số ô vuông màu trắng gấp số ô vuông màu xanh số lần là: 4 : 2 = 2 (lần)

Vậy số ô vuông màu xanh bằng \(\dfrac{1}{2}\) số ô vuông màu trắng.

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM