Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3 Bài Đề-ca-mét. Héc-tô-mét giúp các em học sinh sẽ dễ dàng hiểu được cách đọc, viết, so sánh các đơn vị đề-ca-mét, héc-tô-mét và vận dụng vào giải các bài tập. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

1. Giải bài 1 trang 44 SGK Toán 3

Số

\(1hm = \, ... \, m \\ 1dam = \, ... \, m \\ 1hm = \, ... \, dam \\ 1km = \, ... \, m\)                  \(1m = \, ... \, dm \\ 1m = \, ... \, cm \\ 1cm = \, ... \, mm \\ 1m = \, ... \, mm\)

Phương pháp giải

Dùng kiến thức sau : 1dam = 10m; 1hm = 100m; 1hm = 10dam và các kiến thức khác về các đơn vị độ dài đã học.

Hướng dẫn giải

\(1hm = \, 100 \, m \\ 1dam = \,10 \, m \\ 1hm = \, 10 \, dam \\ 1km = \,1000 \, m\)             \(1m = \, 10 \, dm \\ 1m = \, 100 \, cm \\ 1cm = \,10 \, mm \\ 1m = \, 1000 \, mm\)

2. Giải bài 2 trang 44 SGK Toán 3

a) 4 dam = …..m

Nhận xét:

4 dam = 1 dam x 4

= 10 m x 4

= 40m

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Mẫu: 4 dam = 40m             8hm = 800m

7 dam = …m                        7hm =… m

9 dam = …m                        9hm = …m

6 dam = …m                        5hm = …m.

Phương pháp giải

Vận dụng cách làm của câu a rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

b) 7 dam = 70 m                  7hm = 700m

9 dam = 90m                      9hm = 900m

6 dam = 60m                      5hm = 500m.

3. Giải bài 3 trang 44 SGK Toán 3

Tính (theo mẫu):

Mẫu: \(\bf 2dam + 3dam = 5dam\)

         \(\bf 24dam - 10dam = 14 dam\)

\(25dam + 50 dam = \\ 8hm + 12hm = \\ 36hm + 18hm =\)

\(45dam - 16 dam = \\ 67hm - 25hm = \\ 72hm - 48hm =\)

Phương pháp giải

 - Cộng hai số rồi viết đơn vị độ dài vào sau kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

\(25dam + 50 dam = 75 dam\\ 8hm + 12hm = 20hm\\ 36hm + 18hm = 54hm\)

\(45dam - 16 dam = 29hm\\ 67hm - 25hm = 42hm\\ 72hm - 48hm =24hm\)

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM