Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Góc vuông, góc không vuông

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập SGK Toán 3 bài Góc vuông, góc không vuông được eLib sưu tầm và đăng tải, tổng hợp. Đây là lời giải hay cho 4 bài tập trang 42 trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán 3. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy của quý thầy cô và học tập của các em học sinh.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Góc vuông, góc không vuông

1. Giải bài 1 trang 42 SGK Toán 3

a) Dùng ê ke để nhận biết góc vuông của hình dưới đây rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu).

b) Dùng ê ke để vẽ:

-   Góc vuông đỉnh O; cạnh OA, OB, (theo mẫu).

-   Góc vuông đỉnh M; cạnh MC, MD. 

Phương pháp giải

a) Đặt đỉnh góc vuông của ê ke vào các đỉnh của góc trong hình đã cho, nếu hai cạnh của góc vuông của thước trùng với hai cạnh của góc đang đo thì đó là góc vuông.

b) Đánh dấu một điểm, gọi là đỉnh của góc.

Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm vừa đánh dấu, vẽ hai cạnh theo hai cạnh góc vuông của thước.

Hướng dẫn giải

a)  Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông, sau đó đánh dấu góc vuông như sau:

b) Đánh dấu điểm O, đặt đỉnh góc vuông của thước trùng với đỉnh O, vẽ cạnh OA, OB theo hai cạnh góc vuông của ê ke.

Đánh dấu điểm M, đặt đỉnh góc vuông của thước trùng với đỉnh M, vẽ cạnh MC, MD theo hai cạnh góc vuông của ê ke.

2. Giải bài 2 trang 42 SGK Toán 3

Trong các hình dưới đây:

a) Nêu tên đỉnh và cạnh góc vuông

b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông.

Phương pháp giải

- Dùng ê ke kiểm tra góc đã cho là góc vuông hay góc không vuông.

- Đọc tên đỉnh và hai cạnh của mỗi góc.

Hướng dẫn giải

Dùng ê ke kiểm tra, ta có:

a) Các góc vuông là :

- Góc đỉnh A, cạnh AE, AD

- Góc đỉnh D, cạnh DM, DN.

- Góc đỉnh G, cạnh GX, GY

b) Các góc không vuông là:

- Góc đỉnh B, cạnh BH, BG

- Góc đỉnh C, cạnh CK, CI

- Góc đỉnh E, cạnh EP, EQ.

3. Giải bài 3 trang 42 SGK Toán 3

Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông ? Góc nào là góc không vuông?

Phương pháp giải

Lần lượt đặt đỉnh góc vuông của ê ke vào bốn đỉnh M, N, P, Q của tứ giác, một cạnh góc vuông của thước trùng với cạnh của góc rồi kiểm tra các góc đó là góc vuông hay không vuông.

- Góc vuông : Cạnh góc vuông còn lại của thước trùng với cạnh còn lại của góc.

- Góc không vuông : Cạnh góc vuông còn lại của thước không trùng với cạnh còn lại của góc.

Hướng dẫn giải

Dùng ê ke kiểm tra ta có:

Góc vuông là:

+ Góc đỉnh M, cạnh MN, MQ.

+ Góc đỉnh Q, cạnh QP, QM.

Các góc không vuông là :

+ Góc đỉnh N, cạnh NM, NP

+ Góc đỉnh P, cạnh PQ, PN.

4. Giải bài 4 trang 42 SGK Toán 3

Khoanh tròn vào chữ đặt trước  câu trả lời đúng :

Số góc vuông trong hình bên là :

A. 1             B. 2              C. 3            D. 4

Phương pháp giải

Dùng ê-ke kiểm tra các góc của hình đã cho, đếm số lượng góc vuông rồi điền vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Hình bên có 4 bốn góc vuông.

Khoanh tròn vào chữ cái D.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM