Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Dựa theo cấu trúc SGK Toán 3, eLib xin mời các em học sinh tham khảo giải bài tập bài Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. Với các bài tập có lời giải chi tiết tương ứng với từng bài, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

1. Giải bài 1 trang 55 SGK Toán 3

Tính

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái. 

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 55 SGK Toán 3

Đặt tính rồi tính:

a) 437 x 2                                                  b) 319 x 3

    205 x 4                                                      171 x 5

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Lần lượt nhân các số theo thứ tự từ phải sang trái. 

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 55 SGK Toán 3

Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay như thế chở được bao nhiêu người ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 chuyến: 116 người

3 chuyến: ... người?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số người một chuyến bay chở được nhân với 3.

Hướng dẫn giải

3 chuyến máy bay như thế chở được số người là:

116 x 3 = 348 (người)

Đáp số: 348 người.

4. Giải bài 4 trang 55 SGK Toán 3

Tìm \(x\):

a) \(x : 7 = 101\) 

b) \(x : 6 = 107\)

Phương pháp giải

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Hướng dẫn giải

a)  \(x : 7 = 101\)                                

\(x= 101\times 7\)                             

\(x= 707 \)                                     

b)   \(x : 6 = 107\) 

\(x= 107\times 6\)

\(x= 642\)

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM