Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Tìm số chia

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập Tìm số chia. Toán 3 dưới đây. Tài liệu gồm 3 bài tập trang 39 có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức, cũng cố kỹ năng làm bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Tìm số chia

1. Giải bài 1 trang 39 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

35 : 5  =           28 : 7 =           24 : 6 =            21 : 3 =

35 : 7 =            28 : 4 =           24 : 4 =            21 : 7 =

Phương pháp giải

Nhẩm các phép tính theo các bảng chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

35 : 5  = 7        28 : 7 = 4          24 : 6 =  4         21 : 3 = 7

35 : 7 = 5         28 : 4 = 7          24 : 4 = 6          21 : 7 = 3

2. Giải bài 2 trang 39 SGK Toán 3

Tìm \(x\) :

a) 12 : \(x\) = 2               b) 42 : \(x\) = 6                       

c) 27 : \(x\) = 3               d) 36 : \(x\) = 4                       

e) \(x\) : 5 = 4                 g) \(x\times 7\) = 70 

Phương pháp giải

- Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

- Trong phép nhân, muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Hướng dẫn giải

a) 12 : \(x\) = 2                      b) 42 : \(x\) = 6              

\(x\) = 12 : 2                            \(x\) = 42 : 6                 

\(x\) = 6                                   \(x\) = 7                    

c) 27 : \(x\) = 3                     d) 36 : \(x\) = 4                       

\(x\) = 27 : 3                           \(x\) = 36 : 4                     

\(x\) =     9                              \(x\) =    9                      

e) \(x\) : 5 = 4                      g) \(x\times 7\) = 70 

\(x\) = 4 \(\times\) 5                           \(x\) = 70 : 7

\(x\) = 20                                 \(x\) = 10

3. Giải bài 3 trang 39 SGK Toán 3

Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được:

a) Thương lớn nhất?

b) Thương bé nhất?

Phương pháp giải

- Trong phép chia hết, nếu giữ nguyên số bị chia, thương càng lớn khi số chia càng bé và ngược lại.

- Chú ý: Số chia có giá trị khác 0.

Hướng dẫn giải

a) Muốn có thương lớn nhất thì số chia phải bé nhất, khác 0. Vậy số chia bằng 1

Ta có: 7 : 1 = 7

b) Để được thương bé nhất thì số chia phải bằng 7

Ta có: 7 : 7 = 1

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM