Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bảng nhân 7

Giải bài tập trang 31 SGK Bài Bảng nhân 7 với các phương pháp giải và hướng dẫn giải cụ thể tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bảng nhân 7

1. Giải bài 1 trang 31 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

7 x 3 =          7 x 8 =         7 x 2 =           7 x 1 = 

7 x 5 =          7 x 6 =         7 x 10 =          0 x 7 =

7 x 7 =          7 x 4 =         7 x 9 =            7 x 0 =

Phương pháp giải

Nhẩm lại bảng nhân 7 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

7 x 3 =21        7 x 8 = 56       7 x 2 =14         7 x 1 = 7

7 x 5 =35        7 x 6 = 42       7 x 10 =70        0 x 7 =0

7 x 7 =49        7 x 4 = 28       7 x 9 =63         7 x 0 = 0

2. Giải bài 2 trang 31 SGK Toán 3

Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?

Phương pháp giải

 Tóm tắt

1 tuần : 7 ngày

4 tuần : .... ngày?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số ngày trong một tuần nhân với 4.

Hướng dẫn giải

Bốn tuần lễ có tất cả số ngày là:

7 x 4 = 28 ( ngày)

Đáp số: 28 ngày.

3. Giải bài 3 trang 31 SGK Toán 3

Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

Lần lượt lấy số liền trước cộng với 7 để tìm được giá trị cần điền vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện phép tính:

7 + 7 = 14

14 + 7 = 21

21 + 7 = 28

28 + 7 = 35

35 + 7 = 42

42 + 7 = 49

49 + 7 = 56

56 + 7 = 63

63 + 7 = 70

Điền vào bảng ta được kết quả sau:

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM