Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Nội dung giải SGK môn Toán lớp 3 trang 70 được eLib biên soạn và tổng hợp bên dưới đây sẽ giúp các em học sinh học vừa ôn tập kiến thức vừa củng cố kĩ năng làm bài. Thông qua hệ thống 3 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết để các em có thể đối chiếu với bài làm của mình từ đó có kế hoạch học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

1. Giải bài 1 trang 70 SGK Toán 3

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 70 SGK Toán 3

Mỗi giờ có \(60\) phút. Hỏi \(\dfrac{1}{5}\) giờ có bao nhiêu phút?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số phút của một giờ chia cho 5.

Hướng dẫn giải

\(\dfrac{1}{5}\) giờ có số phút là:

\(60 : 5 = 12\) (phút)

Đáp số: \(12\) phút.

3. Giải bài 3 trang 70 SGK Toán 3

Có \(31m\) vải, may mỗi bộ quần áo hết \(3m\). Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Phương pháp giải

- Thực hiện phép chia số mét vải đang có cho 3.

- Thương của phép chia là số bộ quần áo may được; số dư là số mét vải còn thừa.

Hướng dẫn giải

Ta có: \(31 : 3 = 10\) (dư \(1\))

Như vậy có thể may được nhiều nhất là \(10\) bộ quần áo và còn thừa \(1 m\) vải.

Đáp số: 10 bộ quần áo, thừa 1m vải.

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM