Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 56 SGK Toán 3 Bài Luyện tập giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập SGK.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 56 SGK Toán 3

Số?

Phương pháp giải

Tìm giá trị phép nhân hai thừa số đã cho rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính:

423 x 2 = 846

210 x 3 = 630

105 x 8 = 840

241 x 4 = 964

170 x 5 = 850

Điền vào bảng ta được kết quả sau:

2. Giải bài 2 trang 56 SGK Toán 3

Tìm \(x\):

a) \(x : 3 = 212\)

b) \(x : 5 = 141\)

Phương pháp giải

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Hướng dẫn giải

a)\(x : 3 = 212\)                       

\(x= 212\times 3\)                   

\(x=    636\)                           

b) \(x  : 5 = 141\)

\(x= 141\times 5\)

\(x=      705\)  

3. Giải bài 3 trang 56 SGK Toán 3

Mỗi hộp có 120 cái kẹo. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu cái kẹo?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Một hộp: 120 cái kẹo

4 hộp: ... cái kẹo?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số cái kẹo của một hộp nhân với 4.

Hướng dẫn giải

Bốn hộp như thế có số cái kẹo là:

120 x 4 = 480 (cái kẹo)

Đáp số: 480 cái kẹo.

4. Giải bài 4 trang 56 SGK Toán 3

Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125\(\ell\), người ta đã lấy ra 185\(\ell\) dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Có: 3 thùng

1 thùng : 125\(\ell\) dầu

Lấy ra: 185\(\ell\)

Còn lại: ? \(\ell\).

Lời giải

- Tìm số lít dầu có trong ba thùng bằng cách lấy số lít dầu của một thùng nhân với 3.

- Tìm số lít dầu còn lại bằng cách lấy số lít dầu của 3 thùng vừa tìm được trừ đi 185 lít.

Hướng dẫn giải

Cả 3 thùng có số lít dầu là:

125 x 3 = 375 (\(\ell\))

Còn lại số lít dầu là:

375 – 185 = 190 (\(\ell\))

Đáp số: 190 \(\ell\).

5. Giải bài 5 trang 56 SGK Toán 3

Viết ( theo mẫu):

Phương pháp giải

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số nhiều lần thì ta lấy số đó chia cho số lần.

Hướng dẫn giải

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM