Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bài toán giải bằng hai phép tính

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập trang 51 SGK Toán 3 bên dưới đây. Đây là tài liệu hữu ích vừa giúp các em ôn tập kiến thức đã học vừa củng cố kĩ năng làm bài tập hiệu quả thông qua hệ thống các bài tập có phương pháp và lời giải chi tiết sau đây.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bài toán giải bằng hai phép tính

1. Giải bài 1 trang 51 SGK Toán 3

Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp ba lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện (theo sơ đồ sau). Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu ki–lô–mét?

Phương pháp giải

- Tìm quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh.

- Tính tổng quãng đường từ nhà đến chợ huyện và từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh.

Hướng dẫn giải

Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài số ki-lô-mét là :

5 x 3 = 15 (km)

Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài số ki-lô-mét là:

5 + 15 = 20 (km)

Đáp số: 20km.

2. Giải bài 2 trang 51 SGK Toán 3

Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy ra \(\dfrac{1}{3}\) số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Có: \(24\ell\) mật ong

Lấy ra: \(\dfrac{1}{3}\) số lít mật ong

Còn lại: ... \(\ell\) mật ong?

Lời giải

- Tìm số lít mật ong đã lấy ra bằng cách lấy số lít mật ong ban đầu chia cho 3.

- Lấy số lít mật ong ban đầu trừ đi số lít mật ong đã lấy ra.

Hướng dẫn giải

Số lít mật ong lấy ra là:

24 : 3 = 8 (\(\ell \))

Trong thùng còn lại số lít mật ong là:

24 – 8 = 16 (\(\ell \))

Đáp số: 16\(\ell \).

3. Giải bài 3 trang 51 SGK Toán 3

Số?

Phương pháp giải

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần.

- Muốn thêm (bớt) một số đơn vị thì ta cộng (trừ) số đơn vị.

- Thực hiện các phép tính thích hợp theo chiều từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM