Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bảng đơn vị đo độ dài

Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3, SGK Toán 3 trang 45 bài Bảng đơn vị đo độ dài sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bảng đơn vị đo độ dài

1. Giải bài 1 trang 45 SGK Toán 3

Số?

1km = ..hm                       1m = …dm           

1km =…m                         1 m =…cm

1 hm =…dam                    1 m = ..mm

1hm =…m                         1 dm =…cm

1 dam =…m                      1 cm =…mm.

Phương pháp giải

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài.

Trong đơn vị đo độ dài: Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé liền kề.

Hướng dẫn giải

1km = 10 hm                  1m = 10 dm           

1km =1000 m                 1 m =100 cm

1 hm =10 dam                1 m = 1000 mm

1hm =100 m                   1 dm =10 cm

1 dam =10 m                  1 cm =10 mm.

2. Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 3

Số?

8 hm = ….m                        8 m = ….dm

9 hm = ….m                        6 m = ….cm

7 dam = ….m                      8 cm = ….mm

3 dam = ….m                      4 dm = ….mm

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo độ dài.

Trong đơn vị đo độ dài: Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé liền kề.

Hướng dẫn giải

8 hm = 800 m                     8 m = 80 dm

9 hm = 900 m                     6 m = 600 cm

7 dam = 70 m                     8 cm = 80 mm

3 dam = 30 m                     4 dm = 400 mm.

3. Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 3

Tính (theo mẫu) :

Mẫu: 32 dam x 3 =   96dam

96 cm : 3 = 32 cm

25 m x 2 =                        36 hm : 3 =

15 km x 4 =                      70 km : 7 =

34 cm x 6 =                      55 dm : 5 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính nhân, chia với các số rồi viết thêm đơn vị độ dài vào kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

25 m x 2 = 50 m             36 hm : 3 = 12 hm

15 km x 4 = 60 km         70 km : 7 = 10 km

34 cm x 6 = 204 cm       55 dm : 5 = 11dm.

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM