Giải bài tập VBT Toán 4 Tự kiểm tra

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập trang 94, 95 VBT Toán 4 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Tự kiểm tra

1. Phần 1: Bài tập trắc nghiệm

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1.1. Giải bài 1 trang 94 VBT Toán 4 tập 1

Phép cộng 572863 + 280192 có kết quả là:

A. 852955                                 B. 853955

C  853055                                 D. 852055

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc sao cho các chữ số ở cùng hàng thì thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện phép cộng theo thứ tự từ phải sang trái. 

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

1.2. Giải bài 2 trang 94 VBT Toán 4 tập 1

Phép trừ 728035 – 49382 có kết quả là:

A. 678753                                                  B. 234215

C. 235215                                                  D. 678653

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc sao cho các chữ số ở cùng hàng thì thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái. 

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

1.3. Giải bài 3 trang 94 VBT Toán 4 tập 1

Phép nhân 237 × 42 có kết quả là:

A. 1312                                                      B. 1422

C. 9954                                                      D. 8944

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc sao cho các chữ số ở cùng hàng thì thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện phép nhân theo thứ tự từ phải sang trái. 

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

1.4. Giải bài 4 trang 94 VBT Toán 4 tập 1

Kết quả của tính chia 9776 : 47 là:

A. 28                                                          B. 208

C. 229 (dư 13)                                            D. 1108

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ từ từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

1.5. Giải bài 5 trang 94 VBT Toán 4 tập 1

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3m2 5dm2 = ……… dm2 là :

A. 35                                                          B. 350

C. 305                                                        D. 3050

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyển đổi : 1m2 = 100dm2.  

Hướng dẫn giải:

Ta có: 1m2 = 100dm2 nên 3m2 = 300dm2.

Do đó: 3m2 5dm2 = 3m2 + 5dm2 = 300dm2 + 5dm2 = 305dm2

Chọn C.

2. Phần 2: Bài tập tự luận

2.1. Giải bài 1 trang 95 VBT Toán 4 tập 1

Ba hình chữ nhật (1), (2), (3) có cùng chiều dài và chiều rộng, xếp lại thành hình vuông có cạnh là 12cm.

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Cạnh BM vuông góc với các cạnh : ………………………………

b) Cạnh AB song song với các cạnh : ………………………………

c) Diện tích hình vuông ABMN là : ……………………………………

d) Diện tích của mỗi hình chữ nhật (1), (2), (3) là : ……….....................

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ để tìm các cạnh vuông góc với nhau.

b) Quan sát hình vẽ để tìm các cạnh song song với nhau.

c) Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân cạnh.

d) Muốn tính diện tích của mỗi hình chữ nhật (1), (2), (3) ta lấy diện tích hình vuông ABMN chia cho 3.

Hướng dẫn giải:

a) Cạnh BM vuông góc với các cạnh: BA, CD, HK, MN.

b) Cạnh AB cùng song song với các cạnh: CD, HK, MN.

c) Diện tích hình vuông ABMN là :

12 × 12 = 144 (cm2)

d) Diện tích của mỗi hình chữ nhật (1), (2), (3) là:

S1 = S2 = S3 = 144 : 3 = 48 (cm2)

2.2. Giải bài 2 trang 95 VBT Toán 4 tập 1

Một đội công nhân trong hai ngày sửa được 3450m đường. Ngày thứ nhất sửa được ít hơn ngày thứ hai 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Tổng: 3450 m

Hiệu: 170m

Mỗi ngày sửa được:…..m?

Lời giải:

- Muốn tìm số mét đường ngày thứ hai đội công nhân sửa được ta lấy tổng cộng hiệu tất cả chia cho 2.

- Muốn tìm số mét đường ngày thứ nhất đội công nhân sửa được ta lấy tổng trừ hiệu tất cả chia cho 2.

Hướng dẫn giải:

Ngày thứ hai đội công nhân sửa được số mét đường là:

(3450 + 170) : 2 = 1810 (m)

Ngày thứ nhất đội công nhân sửa được số mét đường là:

1810 – 170 = 1640 (m)

Đáp số: Ngày thứ nhất : 1640m

             Ngày thứ hai : 1810m.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM