Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập bài Dấu hiệu chia hết cho 5 Toán 4. Tài liệu gồm 4 bài tập trang 4 có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức, cũng cố kỹ năng làm bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5

1. Giải bài 1 trang 4 VBT Toán 4 tập 2

Trong các số 85 ; 56 ; 1110 ; 617 ; 6714 ; 9000 ; 2015 ; 3430 ; 1053:

a) Các số chia hết cho 5 là : ……………

b) Các số không chia hết cho 5 là : ……

Phương pháp giải:

a) Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

b) Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

Hướng dẫn giải:

a) Các số chia hết cho 5 là: 85 ; 1110 ; 9000 ; 2015 ; 3430.

b) Các số không chia hết cho 5 là: 56 ; 98 ; 617 ; 6714 ; 1053.

2. Giải bài 2 trang 4 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 35 ; 8 ; 57 ; 660 ; 3000 ; 945 ; 5553; 800

a) Các số chia hết cho 5 và chia hết cho 2 là : …...

b) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là : ……

c) Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: ……

Phương pháp giải:

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Hướng dẫn giải:

a) Các số chia hết cho 5 và chia hết cho 2 là: 660 ; 3000, 800.

b) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 35 ; 945

c) Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 8.

3. Giải bài 3 trang 4 VBT Toán 4 tập 2

Với ba chữ số 5; 0 ;7 hãy viết các số có ba chữ số và chia hết cho 5, mỗi số có cả ba chữ số đó:

..................................................................

Phương pháp giải:

Viết số có ba chữ số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Hướng dẫn giải:

Với ba chữ số 5; 0 ;7 viết được các số có ba chữ số và chia hết cho 5, mỗi số có cả ba chữ số đó là: 570 ; 750 ; 705.

4. Giải bài 4 trang 4 VBT Toán 4 tập 2

Viết vào chỗ chấm số chia hết cho 5 thích hợp:

a) 230 < ....... < 240

b) 4525 < ........ <4535

c) 175 ; 180 ; 185 ; ........ ; .......... ; 200.

Phương pháp giải:

Tìm các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thỏa điều kiện đề bài và điền vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải:

a) 230 < 235 < 240

b) 4525 < 4530 <4535

c) 175 ; 180 ; 185 ; 190 ; 195 ; 200.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM