Giải bài tập VBT Toán 4 Bài Bài 22: Tìm số trung bình cộng

Nội dung giải bài tập VBT Toán 4 Bài Tìm số trung bình cộng giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài Bài 22: Tìm số trung bình cộng

1. Giải bài 1 trang 24 VBT Toán 4 tập 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Muốn tìm số trung bình cộng của hai số ta lấy tổng của hai số đó chia cho 2. 

b) Muốn tìm số trung bình cộng của ba số ta lấy tổng của ba số đó chia cho 3. 

c) Muốn tìm số trung bình cộng của bốn số ta lấy tổng của bốn số đó chia cho 3. 

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Hướng dẫn giải:

a) Muốn tìm số trung bình cộng của hai số ta lấy tổng của hai số đó chia cho 2. 

b) Muốn tìm số trung bình cộng của ba số ta lấy tổng của ba số đó chia cho 3. 

c) Muốn tìm số trung bình cộng của bốn số ta lấy tổng của bốn số đó chia cho 3. 

Sửa lại là: Muốn tìm số trung bình cộng của bốn số ta lấy tổng của bốn số đó chia cho 4.

2. Giải bài 2 trang 24 VBT Toán 4 tập 1

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ thứ hai chạy được 48km, giờ thứ ba chạy được 53km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

- Tìm tổng số ki-lô-mét ô tô đó chạy được trong 3 giờ.

- Tìm số ki-lô-mét trung bình mỗi giờ ô tô chạy được =  tổng số ki-lô-mét ô tô đó chạy được trong 3 giờ : 3.

Hướng dẫn giải:

Tổng số ki-lô-mét mà ô tô đó chạy là:

40 + 48 + 53 = 141 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được số ki-lô-mét là:

141 : 3 = 47 (km)

Đáp số: 47km.

3. Giải bài 3 trang 24 VBT Toán 4 tập 1

Một trường tiểu học có số học sinh của khối lớp Một như sau:

Lớp 1A có 33 học sinh, Lớp 1B có 35 học sinh, Lớp 1C có 32 học sinh, Lớp 1D có 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp Một của trường đó có bao nhiêu học sinh?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

- Tìm tổng số học sinh của khối lớp Một.

- Tìm trung bình số học sinh của mỗi lớp = tổng số học sinh của khối lớp Một : 4.

Hướng dẫn giải:

Tổng số học sinh của khối lớp Một là:

33 + 35 + 32 + 32 = 132 (học sinh)

Trung bình mỗi lớp Một của trường có số học sinh là:

132 : 4 = 33 (học sinh)

Đáp số: 33 học sinh.

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM