Giải bài tập VBT Toán 4 Bài Bài 24: Biểu đồ

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 4 nội dung giải bài tập bài Biểu đồ bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải các bài tập và vận dụng vào giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài Bài 24: Biểu đồ

1. Giải bài 1 trang 26 VBT Toán 4 tập 1

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Có … gia đình có 1 con đó là gia đình : ………

b) Gia đình … có 2 con gái và gia đình … có 2 con trai.

c) Gia đình cô Hồng có … con trai và … con gái.

d) Những gia đình có 1 con gái là : …

e) Cả 5 gia đình có … người con trong đó … con trai và … con gái.

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để trả lời các câu hỏi của bài toán.

Hướng dẫn giải:

a) Có 2 gia đình có 1 con đó là gia đình: cô Lan và cô Đào.

b) Gia đình cô Mai có 2 con gái và gia đình cô Cúc có 2 con trai.

c) Gia đình cô Hồng có 1 con trai và 1 con gái.

d) Những gia đình có 1 con gái là: cô Hồng và cô Đào.

e) Cả 5 gia đình có 8 người con trong đó 4 con trai và 4 con gái.

2. Giải bài 2 trang 26 VBT Toán 4 tập 1

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống: 

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để xác định tính đúng sai của các khẳng định đã cho ở đề bài. 

Hướng dẫn giải:

a) Cả 3 lớp tham gia 4 môn thể thao: bơi, nhảy dây, cờ vua, đá cầu.

d) Lớp 4A và lớp 4C tham gia tất cả 4 môn thể thao: bơi, nhảy dây, cờ vua, đá cầu.

Vậy ta điền đúng sai như bảng dưới đây:

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM