Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 40: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập VBT Bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 46 với nội dung gồm 3 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 4 học tập thật tốt.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 40: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

1. Giải bài 1 trang 46 VBT Toán 4 tập 1

a) Viết các từ  "góc bẹt", "góc nhọn", "góc tù", "góc vuông" vào chỗ chấm dưới hình cho thích hợp:

b) Viết các từ "lớn hơn", "bé hơn", "bằng" vào chỗ thích hợp:

Góc đỉnh A …… hai góc vuông               Góc đỉnh B …… góc đỉnh D;

Góc đỉnh B …… góc đỉnh C                    Góc đỉnh D …… góc đỉnh C.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và dựa vào tính chất của các góc để xác định góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 

Hướng dẫn giải:

a) 

b) Góc đỉnh A bằng hai góc vuông              Góc đỉnh B lớn hơn góc đỉnh D;

    Góc đỉnh B bé hơn góc đỉnh C                Góc đỉnh D bé hơn góc đỉnh C.

2. Giải bài 2 trang 46 VBT Toán 4 tập 1

Nối (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và dựa vào tính chất của các góc để xác định các góc có trong tam giác. 

Hướng dẫn giải:

3. Giải bài 3 trang 46 VBT Toán 4 tập 1

Viết tên các góc vuông, góc nhọn, góc tù có trong hình sau (theo mẫu):

Góc vuông đỉnh A; cạnh AB, AD.

...................................................................

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và dựa vào tính chất của các góc để xác định các góc có trong tam giác. 

Hướng dẫn giải:

Góc vuông đỉnh A; cạnh AB, AD.

Góc nhọn đỉnh C; cạnh CB, CD.

Góc tù đỉnh B; cạnh BC, BA. 

Góc vuông đỉnh D; cạnh DC, DA

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM