Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 79: Luyện tập

Giải bài tập trang 90 VBT Toán 4 bài Luyện tập giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 79: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 90 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính

3144 : 524

8322 : 219

7560 : 251

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc rồi chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 90 VBT Toán 4 tập 1

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính, sau đó tìm thương và số dư trong phép chia đó.

- Áp dụng công thức : Số bị chia = thương × số chia + số dư.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

\(45 \times 123 + 67 = 5535 + 67 = 5602\)

\(80 \times 246 + 13 = 19680 + 3 = 19683\)

Vậy ta có kết quả như sau: 

3. Giải bài 3 trang 90 VBT Toán 4 tập 1

Người ta mở vòi nước chảy vào bể. Biết rằng 65 phút đầu vòi chảy được 900 lít nước vào 70 phút sau vòi chảy được 1125 lít nước. Hỏi trung bình một phút vòi chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

- Muốn tìm tổng số phút vòi nước chảy vào bể ta lấy 65 phút cộng với 70 phút.

- Muốn tìm tổng số lít nước vòi chảy vào bể ta lấy số lít nước chảy vào bể trong 65 phút đầu cộng với số lít nước chảy vào bể trong 70 phút sau.

- Muốn tìm trung bình số lít nước chảy vào bể trong 1 phút ta lấy tổng số lít nước vòi chảy vào bể chia cho tổng số phút vòi nước chảy vào bể.

Hướng dẫn giải:

Tổng số phút vòi nước chảy vào bể nước là :

65 + 70 = 135 (phút)

Tổng số lít nước vòi chảy vào bể là :

900 + 1125 = 2025 (lít)

Trung bình mỗi phút vòi nước chảy được số lít nước là :

2025 : 135 = 15 (lít)

Đáp số: 15 lít.

4. Giải bài 4 trang 90 VBT Toán 4 tập 1

Tìm x là số tròn chục có hai chữ số sao cho: 240 < x < 6.

Phương pháp giải:

Thay x = 10; 20; 30; ...; 80; 90 vào biểu thức 240 : x rồi so sánh kết quả với 6.

Hướng dẫn giải:

Các số tròn chục có hai chữ số là 10; 20; 30; ...; 80; 90.

Ta thấy 240 không chia hết cho các số tròn chục là 50; 70; 90.

Ta có:

240 : 10 = 24 > 6 ;          240 : 20 = 12 > 6

240 : 30 = 8 > 6 ;             240 : 40 = 6      

240 : 60 = 4 < 6 ;            240 : 80 = 3 < 6 

Vậy số tròn chục x có hai chữ số sao cho 240 : x < 6 là 60 và 80.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM