Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 120: Luyện tập

Nội dung giải bài tập trang 41 VBT Toán 4 Bài Luyện tập bên dưới đây sẽ giúp các em học thật tốt môn Toán. Qua tài liệu này các em sẽ nắm được phương pháp giải cụ thể của từng bài từ đó đưa ra lời giải phù hợp với đề ra. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 120: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 41 VBT Toán 4 tập 2

Tính:

a) \(\displaystyle{{13} \over 3} - {7 \over 3}\)                                                b) \(\displaystyle{5 \over 6} - {2 \over 6}\)

c) \(\displaystyle{{23} \over 7} - {{12} \over 7}\)                                              d) \(\displaystyle{9 \over 5} - {4 \over 5}\)

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. 

Hướng dẫn giải:

a) \(\displaystyle{{13} \over 3} - {7 \over 3} = {{13 - 7} \over 3} = {6 \over 3} = 2\)

b) \(\displaystyle{5 \over 6} - {2 \over 6} = {{5 - 2} \over 6} = {3 \over 6} = {1 \over 2}\)

c) \(\displaystyle{{23} \over 7} - {{12} \over 7} = {{23 - 12} \over 7} = {{11} \over 7}\)

d) \(\displaystyle{9 \over 5} - {4 \over 5} = {{9 - 4} \over 5} = {5 \over 5} = 1\)

2. Giải bài 2 trang 41 VBT Toán 4 tập 2

Tính:

a) \(\displaystyle{4 \over 9} - {1 \over 3}\)                                                  b) \(\displaystyle{{11} \over 6} - {2 \over 3}\)

c) \(\displaystyle{{12} \over 5} - {4 \over 7}\)                                                d) \(\displaystyle{7 \over 8} - {2 \over 7}\)

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó. 

Hướng dẫn giải:

a) \(\displaystyle{4 \over 9} - {1 \over 3} = {4 \over 9} - {3 \over 9} = {{4 - 3} \over 9} = {1 \over 9}\)

b) \(\displaystyle{{11} \over 6} - {2 \over 3} = {{11} \over 6} - {4 \over 6} = {{11 - 4} \over 6} = {7 \over 6}\)

c) \(\displaystyle{{12} \over 5} - {4 \over 7} = {{84} \over {35}} - {{20} \over {35}} = {{84 - 20} \over {35}} \displaystyle= {{64} \over {35}}\)

d) \(\displaystyle{7 \over 8} - {2 \over 7} = {{49} \over {56}} - {{16} \over {56}} = {{49 - 16} \over {56}} \displaystyle= {{33} \over {56}}\)

3. Giải bài 3 trang 41 VBT Toán 4 tập 2

Tính (theo mẫu).

Mẫu: \(\displaystyle2 - {3 \over 2} = {4 \over 2} - {3 \over 2} = {1 \over 2}\)

a) \(\displaystyle4 - {8 \over 5}\)                                b) \(\displaystyle{{16} \over 7} - 2\)

c) \(\displaystyle2 - {3 \over 8}\)                                d) \(\displaystyle{{25} \over 4} - 3\)

Phương pháp giải:

Viết số tự nhiên dưới dạng phân số thích hợp rồi thực hiện phép trừ hai trừ hai phân số như thông thường. 

Hướng dẫn giải:

a) \(\displaystyle4 - {8 \over 5} = {{20} \over 5} - {8 \over 5} = {{20 - 8} \over 5} = {{12} \over 5}\)

b) \(\displaystyle{{16} \over 7} - 2 = {{16} \over 7} - {{14} \over 7} = {{16 - 14} \over 7} \displaystyle= {2 \over 7}\)

c) \(\displaystyle2 - {3 \over 8} = {{16} \over 8} - {3 \over 8} = {{16 - 3} \over 8} = {{13} \over 8}\)

d) \(\displaystyle{{25} \over 4} - 3 = {{25} \over 4} - {{12} \over 4} = {{25 - 12} \over 4} \displaystyle= {{13} \over 4}\)

4. Giải bài 4 trang 41 VBT Toán 4 tập 2

Vườn rau nhà Hà có \(\displaystyle{2 \over 5}\) diện tích trồng rau cải, \(\displaystyle{3 \over 7}\) diện tích trồng su hào. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau cải và su hào bằng bao nhiêu phần diện tích vườn?

b) Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải bao nhiêu phần của diện tích vườn?

Phương pháp giải:

a) Muốn tính diện tích trồng rau cải và su hào ta lấy diện tích trồng rau cải cộng với diện tích trồng su hào.

b) Muốn tính diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải ta lấy diện tích trồng su hào trừ cho diện tích trồng rau cải. 

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích trồng rau cải và su hào là:

\(\displaystyle{2 \over 5} + {3 \over 7} = {{29} \over {35}}\) (diện tích vườn)

b) Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải là:

\(\displaystyle{3 \over 7} - {2 \over 5} = {1 \over {35}}\) (diện tích vườn)

Đáp số: a) \(\displaystyle{{29} \over {35}}\) diện tích vườn.

                b) \(\displaystyle{1 \over {35}}\) diện tích vườn.

Ngày:28/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM