Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 140: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài Luyện tập trang 65, 66 VBT Toán 4 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 140: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 65 VBT Toán 4 tập 2

Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

Tổng của 2 số bằng …

Số lớn được biểu thị là …phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là … phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là …

Tổng số phần bằng nhau là … phần

b) 

Tổng của hai số bằng ….

Số bé được biểu thị là… phần.

Só lớn được biểu thị là …. phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là ….

Tổng số phần bằng nhau là …. phần.

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ sơ đồ rồi hoàn thành bài tập đã cho. 

Tỉ số giữa a và b là a : b hay \(\dfrac ab\).

Hướng dẫn giải:

a)

Tổng của 2 số bằng 12.

Số lớn được biểu thị là 3 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 1 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 3 : 1 hay \(\displaystyle {3 \over 1}\)

Tổng số phần bằng nhau là 4 phần.

b)

Tổng của hai số bằng 21.

Số bé được biểu thị là 1 phần.

Số lớn được biểu thị là 2 phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 1 : 2 hay \(\displaystyle{1 \over 2}\).

Tổng số phần bằng nhau là 3 phần.

2. Giải bài 2 trang 66 VBT Toán 4 tập 2

Buổi sáng và buổi chiều cửa hàng bán được 24 xe đạp. Số xe bán buổi sáng gấp đôi số xe bán buổi chiều. Hỏi mỗi buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp ?

Phương pháp giải:

- Vẽ sơ đồ: coi số xe bán buổi chiều (vai trò số bé) gồm 1 phần thì số xe bán buổi sáng (vai trò số lớn) gồm 2 phần như thế.

-  Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tìm số xe bán được trong buổi sáng: Lấy tổng số xe bán được chia cho tổng số phần bằng nhau và nhân với 2.

- Tìm số xe bán được trong buổi chiều: Lấy tổng số xe bán được trừ cho số xe bán được trong buổi sáng.

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

2 + 1 = 3 (phần)

Số xe bán được trong buổi sáng là:

24 : 3 × 2 = 16 (xe đạp)

Số xe bán được trong buổi chiều là:

24 – 16 = 8 (xe đạp)

Đáp số: Buổi sáng : 16 xe đạp

               Buổi chiều : 8 xe đạp.

3. Giải bài 3 trang 66 VBT Toán 4 tập 2

Dựa vào sơ đồ, giải bài toán:

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tìm số gà trống: Lấy tổng gà chia cho tổng số phần bằng nhau và nhân với 1.

- Tìm số gà mái: Lấy tổng số gà trừ cho số gà trống.

Hướng dẫn giải:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

1 + 5 = 6 (phần)

Số gà trống là:

72 : 6 × 1 = 12 (con)

Số gà mái là:

72 – 12 = 60 (con)

Đáp số : Gà trống : 12 con

                Gà mái : 60 con.

Ngày:29/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM