Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 50: Tính chất giao hoán của phép nhân

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập bài Tính chất giao hoán của phép nhân VBT Toán 4 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 50: Tính chất giao hoán của phép nhân

1. Giải bài 1 trang 60 VBT Toán 4 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 125 × 6 = ...... × 125                    b) 364 × 9 = ...... × 364

c) 34 × (4 + 5) = 9 × .....                   d) (12 – 5) × 8 = ..... × 7

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân: 

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

a × b = b × a

Hướng dẫn giải:

a) 125 × 6 = 6 × 125                     b) 364 × 9 = 9 × 364

c) 34 × (4 + 5) = 9 × 34                 d) (12 – 5) × 8 = 8 × 7

2. Giải bài 2 trang 60 VBT Toán 4 tập 1

Tính theo mẫu:

Mẫu 4 × 4213 = 4213 × 5

                       = 20615

a) 6 × 125 = ……………

                 = ……………

b) 9 × 1937 = ……………

                 = ……………

c) 6 × 2357 = ……………

                 = ……………

d) 8 × 3745 = ……………

                 = ……………

e) 7 × 9896 = ……………

                 = ……………

Phương pháp giải:

Thực hiện tính toán theo mẫu.

Hướng dẫn giải:

a) 6 × 125 = 125 × 6

                    = 750

b) 9 × 1937 = 1937 × 9 

                       = 17433  

c) 6 × 2357 = 2357 × 6

                      = 14142

d) 8 × 3745 = 3745 × 8

                      = 29960   

d) 7 × 9896 = 9896 × 7

                      = 69272 

3. Giải bài 3 trang 60 VBT Toán 4 tập 1

Trong hình bên có:

A. 5 hình chữ nhật

B. 6 hình chữ nhật

C. 8 hình chữ nhật

D. 9 hình chữ nhật

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi đếm các hình chữ nhật có trong hình và chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải:

Trong hình đã cho có 9 hình chữ nhật, đó là: hình chữ nhật (1); hình chữ nhật (2) ; hình chữ nhật (3) ; hình chữ nhật (4); hình chữ nhật tạo bởi (1) + (2) ; hình chữ nhật tạo bởi (1) + (3) ; hình chữ nhật tạo bởi (2) + (4) ; hình chữ nhật tạo bởi (3) + (4) ; hình chữ nhật tạo bởi (1) + (2) + (3) + (4).

Chọn D. 9 hình chữ nhật.

4. Giải bài 4 trang 60 VBT Toán 4 tập 1

Với 3 họ: Nguyễn, Trần, Lê và 4 tên: Hà, Nam, Bắc, Trung có thể ghép thành bao nhiêu họ tên khác nhau?

Phương pháp giải:

Lấy lần lượt 1 họ ghép với 1 tên khác nhau. Từ đó tìm được các tên họ khác nhau.

Hướng dẫn giải:

Ta lấy họ ghép lần lượt với các tên, từ đó ghép được thành 12 họ tên khác nhau, đó là :

+) Nguyễn Hà, Nguyễn Nam, Nguyễn Bắc, Nguyễn Trung.

+) Trần Hà, Trần Nam, Trần Bắc, Trần Trung.

+) Lê Hà, Lê Nam, Lê Bắc, Lê Trung

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM