Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 86: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập trang 5 VBT Toán 4 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 86: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 5 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Trong các số 3457 ; 4568 ; 66811 ; 2050 ; 2229 ; 3576 các số chia hết cho 2 là: .......

b) Trong các số 900 ; 2355 ; 5551 ; 5550 ; 9372 ; 285 các số chia hết cho 5 là: ............

Phương pháp giải:

a) Các số có chữ số tận cùng là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

b) Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Hướng dẫn giải:

a) Các số chia hết cho 2 là: 4568; 2050 ; 3576.

b) Các số chia hết cho 5 là: 900; 2355 ; 5550 ; 285.

2. Giải bài 2 trang 5 VBT Toán 4 tập 2

a) Viết vào mỗi hình vuông một số có ba chữ số và chia hết cho 2:

b) Viết vào mỗi hình tròn một số có ba chữ số và chia hết cho 5:

Phương pháp giải:

a) Các số có chữ số tận cùng là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

b) Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Hướng dẫn giải:

a)

b)

3. Giải bài 3 trang 5 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 345 ; 400 ; 296 ; 341; 2000 ; 3995 ; 9010 ; 1324 :

a) Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: .............................

b) Các số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: ......................

c) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: ......................

Phương pháp giải:

a) Các số có chữ số tận cùng là 0; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

b) Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

c) Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5. 

Hướng dẫn giải:

a) Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 400; 2000; 9010.

b) Các số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 296 ; 1324.

c) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 345; 3995.

4. Giải bài 4 trang 5 VBT Toán 4 tập 2

Viết vào chỗ chấm các số thích hợp vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5:

0 ; 10 ; ...... ; ...... ; ...... ; 50 ; 60 ; ...... ; ...... ; ...... ; 100.

Phương pháp giải:

Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5. 

Hướng dẫn giải:

Các số thích hợp vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:

0; 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90; 100.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM