Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 35: Tính chất kết hợp của phép cộng

Giải bài tập trang 41 VBT Toán 4 bài Tính chất kết hợp của phép cộng giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 35: Tính chất kết hợp của phép cộng

1. Giải bài 1 trang 41 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu):

Mẫu:

25 + 19 + 5 = (25 + 5) + 19  

                   = 30 + 19  

                   = 49 

a) 72 + 9 + 8                                              b) 37 + 18 + 3

c) 48 + 26 + 4                                            d) 85 + 99 + 1                                   

e) 67 + 98 + 33

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn chục, tròn trăm.

Hướng dẫn giải:

a) 72 + 9 + 8 = (72 + 8) + 9

                     = 80 + 9

                     = 89

b) 37 + 18 + 3 = (37 + 3) + 18

                       =  40 + 18

                       = 58

c) 48  + 26 + 4 = 48 + (26 + 4)

                        = 48 + 30

                        = 78

d) 85 + 99 + 1 = 85 + (99 + 1) 

                       = 85 + 100 

                       =  185 

e) 67 + 98 + 33 = (67 + 33) + 98 

                        = 100 + 98

                        = 198

2. Giải bài 2 trang 41 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 145 + 86 + 14 + 55 

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn chục, tròn trăm.

Hướng dẫn giải:

a) 145 + 86 + 14 + 55

    = (145 + 55) + (86 +14)

    = 200 + 100

    = 300

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

    = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

    = 10 + 10 + 10 + 10 + 5

    = 45

3. Giải bài 3 trang 41 VBT Toán 4 tập 1

Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm giờ chỉ trên đồng hồ.

Hướng dẫn giải:

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM