Giải bài tập VBT Toán 3 Bài 87: Luyện tập chung

Để giúp các em học sinh lớp 3 học tập thật tốt môn Toán, eLib xin giới thiệu nội dung giải bài tập bài Luyện tập chung VBT trang 102, 103 bên dưới đây. Tài liệu gồm tất cả các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức, cũng cố kĩ năng làm bài hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 3 Bài 87: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 102 VBT Toán 3 tập 1

Đặt tính rồi tính (theo mẫu) :

a) 38 x 6

\( \dfrac{{ \times \begin{array}{*{20}{r}}{38}\\6\end{array}}}{{\;228}}\)

105 ⨯ 5

242 ⨯ 4

96 ⨯ 6

b) 

940 : 5

847 : 7

309 : 3 

Phương pháp giải:

- Đặt tính.

- Tính:

+ Thực hiện phép nhân các số theo thứ tự từ phải sang trái.

+ Lấy chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải:

a)

b)

2. Giải bài 2 trang 102 VBT Toán 3 tập 1

Một hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 15cm. Một hình vuông có cạnh 21cm.

a) Tính chu vi hình chữ nhật và chu vi hình vuông.

b) Chu vi hình nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

- Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

- So sánh số này hơn số kia bao nhiêu đơn vị thì ta lấy số lớn trừ đi số bé (cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải:

a) Chu vi hình chữ nhật là:

(25 + 15) ⨯ 2 = 80 (cm)

Chu vi hình vuông là:

21 ⨯ 4 = 84 (cm)

Đáp số: Chu vi hình chữ nhật là: 80cm; chu vi hình vuông là: 84cm.

b) Chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật số xăng-ti-mét là:

84 – 80 = 4 (cm)

Vậy chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật là 4cm.

3. Giải bài 3 trang 103 VBT Toán 3 tập 1

Một cửa hàng có 87 xe đạp, đã bán \(\dfrac{1}{3}\) số xe đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu xe đạp? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

- Tìm số xe đạp đã bán: Lấy 87 chia cho 3.

- Tìm số xe đạp còn lại: Lấy số xe đạp cửa hàng có ban đầu trừ đi số xe đạp đã bán.

Hướng dẫn giải:

Cửa hàng bán được số xe đạp là:

87 : 3 = 29 (xe đạp)

Cửa hàng còn lại số xe đạp là: 

87 – 29 = 58 (xe đạp)

Đáp số: 58 xe đạp.

4. Giải bài 4 trang 103 VBT Toán 3 tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) 15 + 15 ⨯ 5

b) 60 + 60 : 6

c) (60 + 60) : 6 

Phương pháp giải:

- Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi đến phép tính cộng, trừ.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Hướng dẫn giải:

a) 15 + 15 ⨯ 5 = 15 + 75

                      = 90

b) 60 + 60 : 6 = 60 + 10

                      = 70

c) (60 + 60) : 6 = 120 : 6

                         = 20 

Ngày:26/10/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM