Giải bài tập VBT Toán 3 Bài 83: Hình vuông

Mời các em học sinh tham khảo nội dung giải bài tập VBT môn Toán 3 bên dưới đây, thông qua tài liệu này eLib cung cấp cho các em hệ thống 4 bài tập thuộc bài Hình vuông trang 95, 96 có phương pháp, hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng. Hy vọng đây sẽ là hành trang vững chắc cho các em học tốt môn Toán 3.

Giải bài tập VBT Toán 3 Bài 83: Hình vuông

1. Giải bài 1 trang 95 VBT Toán 3 tập 1

Tô màu hình vuông trong các hình sau:

Phương pháp giải:

Tìm hình vuông trong các hình đã cho rồi tô màu. 

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 95 VBT Toán 3 tập 1

Đo rồi ghi số đo độ dài mỗi cạnh hình vuông:

Phương pháp giải:

Dùng thước thẳng đo độ dài của các cạnh rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải:

3. Giải bài 3 trang 96 VBT Toán 3 tập 1

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được hình vuông:

Phương pháp giải:

Đếm số ô vuông rồi dùng thước kẻ và bút chì, vẽ thêm một đoạn thẳng thích hợp để tạo thành hình vuông. 

Hướng dẫn giải:

4. Giải bài 4 trang 96 VBT Toán 3 tập 1

a) Vẽ hình theo mẫu:

b) Dùng ê ke kiểm tra các góc vuông có trong hình mẫu, rồi ghi tên các góc vuông đó vào chỗ chấm:

    Các góc vuông đó là: Góc đỉnh A ; cạnh AM, AQ ............

Phương pháp giải:

a) Dùng thước kẻ và bút chì, đếm số ô vuông rồi vẽ theo mẫu.

b) Đặt cạnh góc vuông của ê ke vào các góc của hình vuông.

Hướng dẫn giải:

a)

b) Các góc vuông đó là:

Góc đỉnh A; cạnh AM, AQ. 

Góc đỉnh B; cạnh BM, BN.

Góc đỉnh C; cạnh CP, CN.

Góc đỉnh D; cạnh DP, DQ.

Góc đỉnh M; cạnh MQ, MN.

Góc đỉnh N; cạnh NM, NP.

Góc đỉnh P; cạnh PN, PQ.

Góc đỉnh Q; cạnh QP, QM. 

Ngày:26/10/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM