Giải bài tập VBT Toán 3 Bài 86: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập bài Luyện tập Toán 3. Tài liệu gồm 4 bài tập trang 101 có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức, cũng cố kỹ năng làm bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 3 Bài 86: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 101 VBT Toán 3 tập 1

Tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 45m, chiều rộng 25m.

b) Chiều dài 5m, chiều rộng 25dm. 

Phương pháp giải:

Muốn tìm chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Hướng dẫn giải:

a) Chu vi hình chữ nhật là:

(45 + 25) ⨯ 2 = 140 (cm)

Đáp số: 140cm.

b) 5m = 50dm

Chu vi hình chữ nhật là:

(50 + 25) ⨯ 2 = 150 (dm)

Đáp số: 150dm.

2. Giải bài 2 trang 101 VBT Toán 3 tập 1

Một hồ nước hình vuông cạnh 30m. Tính chu vi hồ nước đó.

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Hướng dẫn giải:

Chu vi hồ nước là:

30 ⨯ 4 = 120 (m)

Đáp số: 120m. 

3. Giải bài 3 trang 101 VBT Toán 3 tập 1

Một hình vuông có chu vi 140cm. Tính độ dài cạnh hình vuông đó.

Phương pháp giải:

Muốn tìm độ dài một cạnh ta lấy chu vi hình vuông chia cho 4.

Hướng dẫn giải:

Độ dài cạnh hình vuông đó là:

140 : 4 = 35 (cm)

Đáp số: 35cm. 

4. Giải bài 4 trang 101 VBT Toán 3 tập 1

Một hình chữ nhật có chu vi là 200cm, chiều dài là 70cm. Tính:

a) Nửa chu vi hình chữ nhật;

b) Chiều rộng hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm nửa chu vi hình chữ nhật ta lấy chu vi hình chữ nhật chia cho 2.

- Muốn tìm chiều rộng ta lấy nửa chu vi vừa tìm được trừ đi chiều dài.

Hướng dẫn giải:

a) Nửa chu vi hình chữ nhật là:

200 : 2 = 100 (cm)

b) Chiều rộng hình chữ nhật là :

100 – 70 = 30 (cm)

Đáp số: a) 100cm; b) 30cm. 

Ngày:26/10/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM