Giải bài tập VBT Toán 3 Tự kiểm tra

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh tài liệu hướng dẫn giải bài tập VBT bài Tự kiểm tra được biên soạn và tổng hợp chi tiết bên dưới đây. Thông qua tài liệu này sẽ giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài tập chương 2 môn Toán 3. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập VBT Toán 3 Tự kiểm tra

1. Giải bài 1 trang 103 VBT Toán 3 tập 1

Tính nhẩm:

7 ⨯ 8             16 : 2             36 : 6            49 : 7

2 ⨯ 5             72 : 8             9 ⨯ 3             63 : 7

6 ⨯ 4             25 : 5             4 ⨯ 8               7 ⨯ 5  

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân, chia đã học rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải:

7 ⨯ 8 = 56            16 : 2 = 8            36 : 6 = 6           49 : 7 = 7

2 ⨯ 5 = 10            72 : 8 = 9            9 ⨯ 3 = 27          63 : 7 = 9

6 ⨯ 4 = 24            25 : 5 = 5            4 ⨯ 8 = 32          7 ⨯ 5 = 35

2. Giải bài 2 trang 103 VBT Toán 3 tập 1

Đặt tính rồi tính:

42 ⨯ 6          203 ⨯ 4           836 : 2          948 : 7 

Phương pháp giải:

- Đặt tính.

- Thực hiện phép nhân các số theo thứ tự từ phải sang trái;

- Phép chia thì lấy các chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải:

3. Giải bài 3 trang 104 VBT Toán 3 tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) 12 ⨯ 4 : 2                        b) 35 + 15 : 5 

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ chứa phép tính nhân và chia thì thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có phép tính cộng và phép tính chia thì em thực hiện phép tính chia trước rồi đến phép tính cộng.

Hướng dẫn giải:

a) 12 ⨯ 4 : 2 = 48 : 2

                   = 24

b) 35 + 15 : 5 = 35 + 3

                      = 38

4. Giải bài 4 trang 104 VBT Toán 3 tập 1

Một cửa hàng có 84kg muối, đã bán được \(\dfrac16\) số muối đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

- Tìm khối lượng muối đã bán được: Lấy khối lượng muối ban đầu chia cho 6. 

- Tìm khối lượng muối còn lại: Lấy khối lượng muối ban đầu trừ đi khối lượng muối đã bán.

Hướng dẫn giải:

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam muối là: 

84 : 6 = 14 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam muối là:

84 – 14 = 70 (kg)

Đáp số: 70kg.

5. Giải bài 5 trang 104 VBT Toán 3 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm.

Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 20cm               B. 28cm                C. 32cm               D. 40cm.

b) Đồng hồ chỉ:

A. 10 giờ 40 phút

B. 11 giờ 20 phút

C. 10 giờ 20 phút

D. 4 giờ 10 phút 

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

b) Quan sát kim giờ và kim phút chỉ vào số nào rồi đọc giờ của đồng hồ. 

Chọn đáp án đúng nhất.

Hướng dẫn giải:

a) Chu vi hình chữ nhật đó là: (12 + 8) x 2 = 40 (cm)

Chọn đáp án D. 40cm.

b) Đồng hồ có kim giờ chỉ giữa số 10 và 11; kim phút chỉ vào số 4 nên giờ đồng hồ đang chỉ là 10 giờ 20 phút.

Chọn đáp án C. 10 giờ 20 phút. 

Ngày:26/10/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM