Giải bài tập VBT Toán 3 Bài 85: Chu vi hình vuông

Nội dung giải 4 bài tập trang 99, 100 VBT Toán 3 được eLib biên soạn và tổng hợp với đầy đủ phương pháp, hướng dẫn giải bên dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, tổng hợp các kiến thức liên quan đến bài chu vi hình vuông đồng thời làm các dạng bài tập liên quan. Mời các em tham khảo!

Giải bài tập VBT Toán 3 Bài 85: Chu vi hình vuông

1. Giải bài 1 trang 99 VBT Toán 3 tập 1

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Muốn tình chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 99 VBT Toán 3 tập 1

Người ta uốn một đoạn dây đồng vừa đủ thành một hình vuông cạnh 15cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Phương pháp giải:

Muốn tình chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Hướng dẫn giải:

Độ dài đoạn dây đồng đó là:

15 ⨯ 4 = 60 (cm)

Đáp số : 60cm. 

3. Giải bài 3 trang 99 VBT Toán 3 tập 1

a) Đo rồi ghi số đo độ dài cạnh hình vuông vào chỗ chấm (xem hình bên).

b) Tính chu vi hình vuông đó.

Phương pháp giải:

- Dùng thước thẳng đo độ dài của cạnh hình vuông.

- Muốn tình chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Hướng dẫn giải:

a) Độ dài cạnh hình vuông là 4cm.

b) Chu vi hình vuông là:

4 ⨯ 4 = 16 (cm)

Đáp số: 16cm.

4. Giải bài 4 trang 100 VBT Toán 3 tập 1

Mỗi viên gạch hoa hình vuông có cạnh 20cm.

a) Tính chu vi hình vuông ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây:

b) Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 4 viên gạch hoa như hình vẽ dưới đây:

Phương pháp giải:

a) Tìm độ dài cạnh của hình vuông.

Muốn tình chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

b) Tìm chiều dài hình chữ nhật.

Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Hướng dẫn giải:

a) Cạnh của hình vuông là:

20 + 20 = 40 (cm)

Chu vi hình vuông là:

40 ⨯ 4 = 160 (cm)

 b) Chiều rộng hình chữ nhật là: 20cm

Chiều dài hình chữ nhật là:

20 ⨯ 4 = 80 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(20 + 80) ⨯ 2 = 200 (cm)

Đáp số: a) 160cm;   b) 200cm. 

Ngày:26/10/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM