Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 26: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập bài 26: Luyện tập Toán 4. Tài liệu gồm 2 bài tập trang 29, 30 có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức, cũng cố kỹ năng làm bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 26: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 29 VBT Toán 4 tập 1

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tuần 1 bán được bao nhiêu mét vải hoa?

b) Tuần 3 bán được bao nhiêu mét vải hoa?

c) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải hoa?

d) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải?

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét vải trắng?

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số cuộn vải mỗi tuần bán được.

- Số mét vải mỗi tuần bán được = 100m × số cuộn vải bán được. 

Hướng dẫn giải:

+) Tuần 1 bán được 2 cuộn vải hoa và 1 cuộn vải trắng.

Tuần 1 bán được số mét vải hoa là:

100 × 2 = 200 (m)

+) Tuần 3 bán được tất cả 1 cuộn vải hoa và 3 cuộn vải trắng.

Tuần 3 bán được số mét vải hoa là:

100 × 1 = 100 (m)

+) Tuần 1 bán được 2 cuộn vải hoa, tuần 2 bán được 3 cuộn vải hoa, tuần 3 bán được 1 cuộn vải hoa, tuần 4 bán được 1 cuộn vải hoa.

Cả bốn tuần bán được số mét vải hoa là :

100 × (2 + 3 + 1 + 1) = 700 (m)

+) Tuần 1 bán được tất cả 3 cuộn vải, tuần 2 bán được 3 cuộn vải, tuần 3 bán được 4 cuộn vải, tuần 4 bán được 2 cuộn vải.

Cả bốn tuần bán được số mét vải là :

100 × (3 + 3 + 4 + 2) = 1200 (m)

+) Tuần 3 bán được 3 cuộn vải trắng, tuần 1 bán được 1 cuộn vải trăng:

Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 số mét vải trắng là:

100 × (3 – 1 ) = 200 (m)

Vậy:

a) Tuần 1 bán được 200 mét vải hoa.

b) Tuần 3 bán được 100 mét vải hoa.

c) Cả 4 tuần bán được 700 mét vải hoa.

d) Cả 4 tuần bán được 1200 mét vải.

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là 200 mét vải trắng.

2. Giải bài 2 trang 30 VBT Toán 4 tập 1

Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2012 ở một huyện miền núi:

a) Số ngày có mưa trong tháng 7 hơn tháng 9 là:

A. 5 ngày                             B. 15 ngày                               C. 1 ngày

b) Số ngày mưa trong cả 3 tháng là:

A. 92 ngày                           B. 36 ngày                               C. 12 ngày

c) Trung bình mỗi tháng có số ngày có mưa là:

A. 4 ngày                            B. 15 ngày                                C. 12 ngày

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để tìm số ngày có mưa của mỗi tháng.

a) Số ngày có mưa trong tháng 7 hơn tháng 9 = số ngày có mưa trong tháng 7 – số ngày có mưa trong tháng 9.

b) Số ngày mưa trong cả 3 tháng = số ngày mưa trong tháng 7 +  số ngày mưa trong tháng 8 +  số ngày mưa trong tháng 9.

c) Tính số ngày mưa trung bình mỗi tháng ta lấy tổng số ngày mưa trong 3 tháng chia cho 3.

Hướng dẫn giải:

a) Quan sát biểu đồ ta thấy: tháng 7 có 18 ngày mưa, tháng 8 có 15 ngày có mưa và tháng 9 có 3 ngày có mưa.

    Số ngày có mưa trong tháng 7 hơn tháng 9 là :

    18 – 3 = 15 (ngày)

    Chọn B. 

b) Số ngày mưa trong cả 3 tháng là :

    18 + 15 + 3 = 36 (ngày)

    Chọn B. 

c) Trung bình mỗi tháng có số ngày có mưa là:

     36 : 3 = 12 (ngày)

    Chọn C

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM