Giải bài tập VBT Toán 4 Bài Bài 34: Biểu thức có chứa ba chữ

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập bài Biểu thức có chứa ba chữ trang 40 VBT Toán 4 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài Bài 34: Biểu thức có chứa ba chữ

1. Giải bài 1 trang 40 VBT Toán 4 tập 1

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu:

Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10.

Nếu a = 8, b = 5, c = 2 thì: a + b + c = ………………………

                                               a - b - c = ………………………

                                               a × b × c = ………………………

Phương pháp giải:

- Thay chữ bằng số vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị của các biểu thức đó. 

- Biểu thức chỉ có phép cộng, chỉ có phép trừ hoặc chỉ có phép nhân thì tính lần lượt từ trái sang phải. 

Hướng dẫn giải:

Nếu a = 8,  b = 5, c = 2 thì:

a + b + c = 8 + 5 + 2 = 15.

a - b - c = 8 - 5 - 2 = 1.

a × b × c = 8 × 5 × 2 = 80.

2. Giải bài 2 trang 40 VBT Toán 4 tập 1

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Thay chữ bằng số vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; biểu thức chỉ có phép cộng hoặc chỉ có phép nhân thì tính lần lượt từ trái sang phải. 

Hướng dẫn giải:

Thực hiện các phép tính như sau:

a + b + c = 5 + 2 + 6 = 13

a + b + c = 6 + 4 +3 = 13

a + b + c = 10 + 5 + 2 = 17

a + b + c = 16 + 4 + 0 = 20

a × b × c = 5 × 2 × 6 = 10 × 6 = 60

a × b × c = 6 × 4 × 3 = 24 × 3 = 72

a × b × c = 10 × 5 × 2 = 50 × 2 = 100

a × b × c = 16 × 4 × 0 = 64 × 0 = 0

(a + b) × c = (5 + 2) × 6 = 7 × 6 =42

(a + b) × c = (6 + 4) × 3 = 10 × 3 = 30

(a + b) × c = (10 + 5) × 2 = 15 × 2 = 30

(a + b) × c = (16 + 4) × 0 =20 × 0 = 0

Vậy:

3. Giải bài 3 trang 40 VBT Toán 4 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì:

a - (b + c) = ………………………và a - b - c = ……………………………

Phương pháp giải:

- Thay chữ bằng số vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

- Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; biểu thức chỉ phép trừ thì tính lần lượt từ trái sang phải. 

Hướng dẫn giải:

Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì:

a - (b + c ) = 12 - (6 + 2) = 12 - 8 = 4 và a - b - c = 12 - 6 - 2 = 6 - 2 = 4.

4. Giải bài 4 trang 40 VBT Toán 4 tập 1

Cho biết a, b, c là các số có một chữ số. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Giá trị lớn nhất của biểu thức : a + b + c = ……………

b) Giá trị bé nhất của biểu thức : a + b + c = ……………

Phương pháp giải:

Vì a, b, c là các số có một chữ số nên ta tìm được giá trị lớn nhất của các số a, b, c là 9 và giá trị nhỏ nhất của các số a, b, c là 0.

Từ đó tìm được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức  a + b + c.

Hướng dẫn giải:

Vì a, b, c là các số có một chữ số nên ta tìm được giá trị lớn nhất của các số a, b, c là 9 và giá trị nhỏ nhất của các số a, b, c là 0.

a) Giá trị lớn nhất của biểu thức a + b + c là:

a + b + c = 9 + 9 + 9 = 27.

b) Giá trị bé nhất của biểu thức a + b + c là:

a + b + c = 0 + 0 + 0 = 0.

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM