Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 41: Hai đường thẳng vuông góc

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập VBT Bài Hai đường thẳng vuông góc trang 47 với nội dung gồm 4 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 4 học tập thật tốt.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 41: Hai đường thẳng vuông góc

1. Giải bài 1 trang 47 VBT Toán 4 tập 1

Dùng e ke để kiểm tra rồi khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các hình trên, hình vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau là:

A. Hình 4                                                      B. Hình 3

C. Hình 2                                                      D. Hình 1

Phương pháp giải:

Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải:

Dùng ê ke kiểm tra ta thấy hai đường thẳng ở hình 1 vuông góc với nhau.

Chọn đáp án D. Hình 1.

2. Giải bài 2 trang 47 VBT Toán 4 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là: ............................

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm các cặp cạnh vuông góc với nhau, sau đó có thể kiểm tra lại bằng ê ke. 

Hướng dẫn giải:

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là:

Cạnh AB và AD vuông góc với nhau.

Cạnh BA và BC vuông góc với nhau.

Cạnh CB và CD vuông góc với nhau.

Cạnh DA và DC vuông góc với nhau.

3. Giải bài 3 trang 47 VBT Toán 4 tập 1

Dùng e ke để kiểm tra viết tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau vào chỗ chấm:

a)

............................................................

b) 

.............................................................

Phương pháp giải:

Dùng e ke để kiểm tra các cặp cạnh vuông góc với nhau, sau đó nêu tên các cặp cạnh vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải:

a) Cặp cạnh AB và AE vuông góc với nhau.

    Cặp cạnh ED và EA vuông góc với nhau.

b) Cặp cạnh HI và HG vuông góc với nhau.

    Cặp cạnh GE và GH vuông góc với nhau.

4. Giải bài 4 trang 47 VBT Toán 4 tập 1

Viết vào chỗ chấm:

a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau trong hình trên là: .............

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là: .....................................

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm các cặp cạnh vuông góc với nhau, các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải:

a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau trong hình trên là : cạnh AD và cạnh AB; cạnh BA và cạnh BC.

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là: cạnh DA và cạnh DC ; cạnh CB vuông góc với cạnh CD.

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM