Giải bài tập VBT Toán 4 Bài Bài 29: Phép cộng

Giải bài tập trang 35 VBT Toán 4 bài Phép cộng giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài Bài 29: Phép cộng

1. Giải bài 1 trang 35 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính: 

2875 + 3219

46375 + 25408

76564 + 40526

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 35 VBT Toán 4 tập 1

Tìm x

a) x – 425 = 625                               b) x – 103 = 99

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc: Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. 

Hướng dẫn giải:

a) x – 425 = 625

    x          = 625 + 425

    x          = 1050

b) x – 103 = 99

    x          = 99 +103

    x          = 202

3. Giải bài 3 trang 35 VBT Toán 4 tập 1

Xã Yên Bình có 8545 người, xã Yên Hòa có 9628 người. Hỏi cả hai xã có bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Số người của cả hai xã = số người của xã Yên Bình + số người của xã Yên Hòa.

Hướng dẫn giải:

Cả hai xã có số người là:

8545 + 9628 = 18173 (người)

Đáp số: 18173 người.

4. Giải bài 4 trang 35 VBT Toán 4 tập 1

Vẽ theo mẫu

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ đã cho rồi vẽ tương tự như thế.

Hướng dẫn giải:

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM