Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 32: Biểu thức có chứa hai chữ

Nội dung giải bài tập trang 38 VBT Toán 4 Bài Biểu thức có chứa hai chữ bên dưới đây sẽ giúp các em học thật tốt môn Toán. Qua tài liệu này các em sẽ nắm được phương pháp giải cụ thể của từng bài từ đó đưa ra lời giải phù hợp với đề ra. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 32: Biểu thức có chứa hai chữ

1. Giải bài 1 trang 38 VBT Toán 4 tập 1

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3.

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a - b = …………

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì :

    m + n = ………………………………

    m - n = ………………………………

    m × n = ………………………………

    m : n = ………………………………

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Hướng dẫn giải:

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a - b = 2 - 1 = 1.

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì :

    m + n = 6 + 3 = 9

    m - n = 6 - 3 = 3

    m ×  n = 6 × 3 = 18

    m : n = 6 : 3 = 2.

2. Giải bài 2 trang 38 VBT Toán 4 tập 1

Viết vào ô trống (theo mẫu): 

a)

b)

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Hướng dẫn giải:

a) Thực hiện các phép tính như sau:

a + b = 3 + 5 = 8                      a × b = 3 × 5 = 15

a + b = 9 + 1 = 10                    a × b = 9 × 1 = 9

a + b = 0 + 4 = 4                      a × b = 0 × 4 = 0

a + b = 6 + 8 = 14                    a × b = 6 × 8 = 48

a + b = 2 + 2 = 4                      a × b = 2 × 2 = 4

Vậy:

b) Thực hiện các phép tính như sau:

c - d = 10 - 2 = 8                      c : d = 10 : 2 = 5

c - d = 9 - 3 = 6                        c : d = 9 : 3 = 3

c - d = 16 - 4 = 12                    c : d = 16 : 4 = 4

c - d = 28 - 7 = 21                    c : d = 28 : 7 = 4

c - d = 20 - 1 = 19                    c : d = 20 : 1 = 20

Vậy:

3. Giải bài 3 trang 38 VBT Toán 4 tập 1

Cho biết:

- Diện tích của mỗi ô vuông bằng 1cm2.

- Mỗi hình tam giác có diện tích bằng \(\dfrac12\) cm2.

- Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây:

Phương pháp giải:

Đếm xem trong mỗi hình vẽ có bao nhiêu ô vuông hoặc bao nhiêu tam giác, từ đó tìm được diện tích các hình.

Hướng dẫn giải:

+ Hình 1 gồm 2 hình tam giác và một ô vuông.

Diện tích hình 1 là: \(2×\dfrac12+1=2\) cm2.

+ Hình 2 gồm 2 hình tam giác và một ô vuông.

Diện tích hình 2 là: \(2×\dfrac12+1=2\) cm2.

+ Hình 3 gồm 4 hình tam giác.

Diện tích hình 3 là: \(4×\dfrac12=2\) cm2.

+ Hình 3 gồm 4 hình tam giác.

Diện tích hình 4 là: \(4×\dfrac12=2\) cm2.

+ Hình 5 gồm 2 hình tam giác và 2 ô vuông.

Diện tích hình 5 là: \(2×\dfrac12+2×1=3\) cm2.

Vậy

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM