Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 69: Chia một số cho một tích

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập VBT bài Chia một số cho một tích Toán 4 dưới đây. Tài liệu gồm các bài tập có hướng dẫn giải và đáp án chi tiết sẽ giúp các em vừa ôn tập kiến thức vừa nâng cao kĩ năng giải bài tập đồng thời có kế hoạch học tập cụ thể. Chúc các em học tập thật tốt!

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 69: Chia một số cho một tích

1. Giải bài 1 trang 80 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng hai cách:

a) 50 : (5 × 2)

    = ……………

    = ……………

    50 : (5 × 2)

    = ……………

    = ……………

    = ……………

b) 28 : (2 × 7) 

    = ……………

    = ……………

    28 : (2 × 7)

    = ……………

    = ……………

    = ……………

Phương pháp giải:

- Cách 1: Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, sau đó thực hiện phép tính từ trái sang phải.

- Cách 2: Áp dụng công thức:

(b × c) = (a : b) : c = (a : c) : b

Hướng dẫn giải:

a) 50 : (5 × 2)

   = 50 : 10

   = 5

   50 : (5 × 2)

   = 50 : 5 : 2

   = 10 : 2

   = 5

b) 28 : (2 × 7)

    = 28 : 14

    = 2

    28 : (2 × 7)

    = 28 : 2 : 7

    = 14 : 7

    = 2

2. Giải bài 2 trang 80 VBT Toán 4 tập 1

Tính (theo mẫu): 

Mẫu :  60 : 30

          = 60 : (10 × 3)

          = 60 : 10 : 3

          = 6 : 3

          = 2

a) 90 : 30 

    = ……………

    = ……………

    = ……………

    = ……………

b) 180 : 60 

    = ……………

    = ……………

    = ……………

    = ……………

Phương pháp giải:

Viết số chia dưới dạng tích của hai số thích hợp rồi thực hiện phép chia một số chia cho một tích để tính giá trị biểu thức đã cho. 

Hướng dẫn giải:

 a) 90 : 30

     = 90 : (3 × 10)

     = 90 : 3 : 10

     = 30 : 10

     =  3

b) 180 : 60 

    = 180 : (6 × 10)

    = 180 : 6 : 10

    = 30 : 10

    =  3

3. Giải bài 3 trang 80 VBT Toán 4 tập 1

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 4 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 19200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở. (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Cách 1:

- Muốn tìm tổng số vở hai bạn đã mua ta lấy số vở mỗi bạn mua nhân với 2.

- Muốn tìm giá tiền 1 quyển vở ta lấy tổng số tiền phải trả chia cho tổng số vở hai bạn đã mua.

Cách 2: 

- Muốn tìm số tiền mỗi bạn phải trả ta lấy tổng số tiền phải trả chia cho 2.

- Muốn tìm giá tiền 1 quyển vở ta lấy số tiền mỗi bạn phải trả chia cho  số vở mỗi bạn đã mua.

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

Số quyển vở mà hai bạn mua là:

2 × 4 = 8 (quyển vở)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

19200 : 8 = 2400 (đồng)

Đáp số : 24000 đồng.

Cách 2:

Số tiền mỗi bạn phải trả là:

19 200 : 2 = 9 600 (đồng)

Số tiền phải trả mỗi quyển vở đó là:

9 600 : 4 = 2400 (đồng)

Đáp số : 2400 đồng

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM