Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Môn Toán là môn quan trọng và tương đối khó với các em học sinh lớp 4, với mong muốn giúp các em nắm thật vững kiến thức và làm bài thật hiệu quả eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung giải bài tập VBT Bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 bên dưới đây. Với nội dung chi tiết, rõ ràng được trình bày logic, khoa học hứa hẹn sẽ mang lại cho các em thật nhiều kiến thức bổ ích.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

1. Giải bài 1 trang 63 VBT Toán 4 tập 1

Tính:

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái. 

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 63 VBT Toán 4 tập 1

a) Tìm các số trò chục viết vào ô trông để có:

..... × 5 < 210                                ..... × 5 < 210

..... × 5 < 210                                ..... × 5 < 210

b) Viết vào ô trống số tròn chục bé nhất để có:

6 × ..... > 290

Phương pháp giải:

Lần lượt thay 10; 20; 30; 40; ... vào chỗ chấm rồi tính giá trị các biểu thức đó. 

Hướng dẫn giải:

a) Ta có:

10 × 5 = 50 < 210                                20 × 5 = 100 < 210

30 × 5 = 150 < 210                              40 × 5 = 200 < 210

50 × 5 = 250 > 210                              ............

Vậy ta có kết quả như sau :

10 × 5 < 210                                        20 × 5 < 210

30 × 5 < 210                                        40 × 5 < 210

b) Ta có: 

 6 × 10 = 60 < 290                                    6 × 20 = 120 < 290

 6 × 30 = 180 < 290                                  6 × 40 = 240 < 290

 6 × 50 = 300 > 290                                  6 × 60 = 360 > 290

Do đó số tròn chục bé nhất điền vào chỗ chấm để có 6 × ... > 290 là 50.

Vậy ta có kết quả như sau : 6 × 50 > 290.

3. Giải bài 3 trang 63 VBT Toán 4 tập 1

Một đội xe có 7 ô tô chở gạo. Mỗi ô tô chở được 60 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng được 50 kg. Hỏi đội xe đó chở được bao nhiêu tấn gạo? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

Cách 1:

- Tìm số tổng số bao gạo 7 ô tô chở được: Ta lấy số bao gạo 1 ô tô chở được nhân với 7.

- Tìm số ki-lô-gam gạo 7 ô tô chở được: Ta lấy cân nặng của 1 bao gạo nhân với số bao gạo.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị tấn, lưu ý: 1 tấn =  1000kg.

Cách 2:

- Tìm số ki-lô-gam gạo 1 ô tô chở được: Ta lấy cân nặng của 1 bao gạo nhân với số bao gạo 1 ô tô chở được.

- Tìm số ki-lô-gam gạo 7 ô tô chở được: Ta lấy số ki-lô-gam gạo 1 ô tô chở được nhân với 7.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị tấn, lưu ý: 1 tấn =  1000kg.

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

7 xe chở số bao gạo là:

60 × 7 = 420 (bao gạo)

Cả 7 xe chở được số ki-lô-gam gạo là:

50 × 420 = 21000 (kg)

21000kg = 21 tấn

 Đáp số: 21 tấn.

Cách 2:

1 xe ô tô chở được số ki-lô-gam gạo là:

60 × 50 = 3000 (kg)

Cả 7 xe chở được số ki-lô-gam gạo là:

3000 × 7 = 21000 (kg)

21000kg = 21 tấn

Đáp số: 21 tấn.

4. Giải bài 4 trang 63 VBT Toán 4 tập 1

Chia hình chữ nhật dưới đây thành 3 hình chữ nhật để ghép thành một hình vuông:

Phương pháp giải:

Đếm các ô vuông nhỏ ta thấy có 36 ô vuông. Mà 6 × 6 = 36.

Do đó hình vuông được ghép sẽ có độ dài cạnh gồm 6 ô vuông.

Ta sẽ chia hình chữ nhật đã cho thành 3 hình chữ nhật để ghép thành một hình vuông có cạnh gồm 6 ô vuông.

Hướng dẫn giải:

Đếm các ô vuông nhỏ ta thấy có 36 ô vuông. Mà 6 × 6 = 36. Do đó hình vuông được ghép sẽ có độ dài cạnh gồm 6 ô vuông.

Ta chia chữ nhật đã cho thành 3 hình chữ nhật để ghép thành một hình vuông như sau:

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM