Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập trang 62, 63 VBT Toán 4 bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

1. Giải bài 1 trang 62 VBT Toán 4 tập 2

Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm :

a)

Tổng của hai số bằng …

Số bé được biểu thị là …. phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị la … phần bằng như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là ….

Tổng số phần bằng nhau là….. phần.

b) 

Tổng của hai số bằng …

Số lớn được biểu thị là … phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là … phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là …

Tổng số phần bằng nhau là … phần.

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ sơ đồ đã cho để hoàn thành bài tập đã cho.

Hướng dẫn giải:

a) 

Tổng của hai số bằng 35.

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị la 4 phần bằng như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 3 : 4 hay \(\displaystyle {3 \over 4}\).

Tổng số phần bằng nhau là 7 phần.

b)

Tổng của hai số bằng 63.

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là 4 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 5 : 4 hay \(\displaystyle {5 \over 4}\).

Tổng số phần bằng nhau là 9 phần.

2. Giải bài 2 trang 62 VBT Toán 4 tập 2

Tổng của hai số là 45. Tỉ số của hai số đó là \(\displaystyle {2 \over 3}\). Tìm hai số đó. 

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

.................................................................

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tìm số bé: Lấy tổng của hai số chia cho tổng số phần bằng nhau và nhân với số phần của số bé.

- Tìm số lớn: Lấy tổng của hai số trừ cho số bé.

Hướng dẫn giải:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 ( phần)

Số bé là:

45 : 5 × 2 = 18

Số lớn là:

45 – 18 = 27

Đáp số : Số bé: 18 

                Số lớn: 27.

3. Giải bài 3 trang 63 VBT Toán 4 tập 2

Một cửa hàng đã bán 49kg gạo, trong đó số gạo nếp bằng \(\displaystyle {2 \over 5}\) số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó bán đươc bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại ?

Phương pháp giải:

- Vẽ sơ đồ: coi số gạo nếp (đóng vai trò số bé) gồm 2 phần bằng nhau thì số gạo tẻ (đóng vai trò số lớn) gồm 5 phần như thế.

- Tìm tổng số phần bằng nhau.

- Tìm số ki-lô-gam gạo nếp: Lấy tổng số ki-lô-gam gạo chia cho tổng số phần bằng nhau và nhân với số phần của số ki-lô-gam gạo nếp.

- Tìm số ki-lô-gam gạo tẻ: Lấy tổng số ki-lô-gam gạo trừ cho số ki-lô-gam gạo nếp.

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo nếp là:

49 : 7 × 2 = 14 (kg)

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo tẻ là:

49 – 14 = 35 (kg)

Đáp số : Gạo nếp : 14kg 

                Gạo tẻ : 35kg.

Ngày:29/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM