Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 133: Hình thoi

Giải bài tập trang 56, 57 VBT Toán 4 bài Hình thoi giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 133: Hình thoi

1. Giải bài 1 trang 56 VBT Toán 4 tập 2

Nối mỗi tên gọi của hình với hình vẽ tương ứng:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định tên của các hình đã cho.

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song với bốn cạnh bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 56 VBT Toán 4 tập 2

Hãy vẽ hai đường chéo của hình thoi ở bài 1.

Dùng ê kê để kiểm tra xem hai đường chéo đó có vuông góc với nhau hay không rồi viết vào chỗ chấm :

Hai đường chéo của hình thoi .................. với nhau

Phương pháp giải:

Dùng ê ke để kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

Hướng dẫn giải:

Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau.

3. Giải bài 3 trang 56 VBT Toán 4 tập 2

Vẽ thêm hai đường thẳng để được một hình thoi hoặc một hình vuông.

Phương pháp giải:

Vẽ hình thoi dựa vào tính chất : Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song với bốn cạnh bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

4. Giải bài 4 trang 57 VBT Toán 4 tập 2

Vẽ theo mẫu:

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ mẫu rồi vẽ lại tương tự như thế.

Hướng dẫn giải:

Ngày:29/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM