Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 4 nội dung giải bài tập bài Tính chất kết hợp của phép nhân bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải bài tập và vận dụng vào giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân

1. Giải bài 1 trang 62 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất theo mẫu:

Mẫu: 12 × 4 × 5 = 12 × (4 × 5)            

                        = 12 × 20

a) 8 × 5 × 9 = ………

                   = ………

                   = ………

b) 6 × 7 × 5 = ………

                   = ………

                   = ………

c) 6 × 4 × 25 = ………

                     = ………

                     = ………

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm các số có tích là số tròn chục, tròn trăm, ... lại với nhau.

Hướng dẫn giải:

a) 8 × 5 × 9 = (8 × 5) × 9

                   = 40 × 9

                   = 360

b) 6 × 7 × 5 = (6 × 5) × 7

                   = 30 × 7

                   = 210

c) 6 × 4 × 25 = 6 × (4 × 25)

                     = 6 × 100

                     = 600

2. Giải bài 2 trang 62 VBT Toán 4 tập 1

Một cửa hàng có 5 kiện hàng. Mỗi kiện hàng có 10 gói, mỗi gói có 8 sản phẩm. Hỏi trong 5 kiện hàng đó có tất cả bao nhiêu sản phẩm? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Lời giải:

Cách 1: 

- Tìm số gói hàng có trong 5 kiện hàng: Ta lấy số gói hàng có trong 1 kiện hàng nhân với 5.

- Tìm số sản phẩm có trong 5 kiện hàng: Ta lấy số sản phẩm có trong 1 gói hàng nhân với số gói hàng.

Cách 2:

- Tìm số sản phẩm có trong một kiện hàng: Ta lấy số sản phẩm có trong 1 gói hàng nhân với số gói hàng trong 1 kiện.

- Tìm số sản phẩm có trong 5 kiện hàng: Ta lấy số sản phẩm có trong 1 kiện hàng nhân với 5.

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

Trong 5 kiện hàng đó có tất cả số gói hàng là :

10 × 5 = 50 (gói)

Trong 5 kiện hàng đó có tất cả số sản phẩm là :

8 × 50 = 400 (sản phẩm)

Đáp số: 400 sản phẩm.

Cách 2:

Trong một kiện hàng có số sản phẩm là :

8 × 10 = 80 (sản phẩm)

Trong 5 kiện hàng đó có tất cả số sản phẩm là :

80 × 5 = 400 (sản phẩm)

Đáp số: 400 sản phẩm.

3. Giải bài 3 trang 62 VBT Toán 4 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Trong hình bên có:

A. 4 góc vuông                                            B. 8 góc vuông

C. 12 góc vuông                                          D. 16 góc vuông

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi tìm các góc vuông có trong hình và chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải:

Trong hình vẽ đã cho có 16 góc vuông được đánh số như hình vẽ bên dưới:

Chọn đáp án D. 16 góc vuông.

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM