Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 136: Luyện tập chung

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 4 nội dung giải bài tập bài Luyện tập chung trang 60, 61 bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải bài tập và vận dụng vào giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 136: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 60 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong hình chữ nhật ABCD:

a) AB song song với ...................

b) BC song song với ...................

c) DA vuông góc với ...................

d) DC vuông góc với ...................

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song với nhau, các cạnh vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải:

Trong hình chữ nhật ABCD:

a) AB song song với DC.

b) BC song song với AD.

c) DA vuông góc với AB, DC.

d) DC vuông góc với CB, DA

2. Giải bài 2 trang 60 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong hình thoi PQRS:

a) PQ là cạnh đối diện với ...................

b) PQ song song với ...................

c) PQ = ........ = ........ = ........

d) PQ không song song với ........ và ........

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình thoi để trả lời các câu hỏi của bài toán.

Hướng dẫn giải:

Trong hình thoi PQRS :

a) PQ là cạnh đối diện với SR.

b) PQ song song với SR.

c) PQ = QR = RS = SP.

d) PQ không song song với QR và PS.

3. Giải bài 3 trang 60 VBT Toán 4 tập 2

Trong các hình sau, hình nào có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại ?

Phương pháp giải:

Tính diện tích các hình rồi so sánh kết quả với nhau:

- Diện tích hình vuông = cạnh \(\times\) cạnh.

- Diện tích hình chữ nhật = chiều dài \(\times\) chiều rộng.

- Diện tích hình thoi = tích độ dài hai đường chéo : 2.

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình vuông là:

\(6 \times 6 = 36 \;(cm^2)\)

Diện tích hình chữ nhật là:

\(9 \times 6 = 54\;(cm^2)\)

Diện tích hình thoi là:

\(18 \times 6 : 2 = 54\;(cm^2) \)

Vậy hình vuông có diện tích khác với diện tích các hình còn lại.

4. Giải bài 4 trang 61 VBT Toán 4 tập 2

Một hình chữ nhật có chiều dài là 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu mét vuông ?

Phương pháp giải:

- Tính chiều dài hình chữ nhật mới : 16 + 4 = 20m.

- Áp dụng công thức : Diện tích hình chữ nhật = chiều dài \(\times\) chiều rộng.

- Phần diện tích tăng lên =  diện tích hình chữ nhật mới -  diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình chữ nhật ban đầu:

16 × 10 = 160 (m2)

Chiều dài hình chữ nhật mới là:

16 + 4 = 20 (m)

Diện tích hình chữ nhật mới là:

20 × 10 = 200 (m2)

Diện tích hình chữ nhật tăng lên số mét vuông là:

200 – 160 = 40 (m2)

Đáp số: 40m2.

Ngày:29/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM