Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 65: Luyện tập chung

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập bài 65: Luyện tập chung Toán 4. Tài liệu gồm 5 bài tập trang 75, 76 có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức, cũng cố kỹ năng làm bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 65: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 75 VBT Toán 4 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 kg = … yến

20kg = … yến

50kg = … yến

                       100kg = … tạ

                       200 kg = … tạ

                       500 kg = … tạ

b) 1000kg  = … tấn

7000kg = … tấn

11000kg = … tấn

                       10 tạ = … tấn

                       20 tạ = … tấn

                       240 tạ = … tấn

c) 100cm2 = … dm2

700cm2 = … dm2

1500cm= … dm2

                       100dm2 = … m2

                       400dm2 = … m2

                       1200dm2 = … m2

Phương pháp giải:

Áp dụng các cách chuyển đổi:

1 yến = 10kg                  1 tạ = 100kg

1 tấn = 1000kg                  1 tấn = 10 tạ  

1dm2 = 100cm2                 1m2 = 100dm2

Hướng dẫn giải:

a) 10 kg = 1 yến

20kg = 2 yến

50kg = 5 yến

                       100kg = 1 tạ

                       200 kg = 2 tạ

                       500 kg = 5 tạ

b) 1000kg  = 1 tấn

7000kg = 7 tấn

11000kg = 11 tấn

                       10 tạ = 1 tấn

                       20 tạ = 2 tấn

                       240 tạ = 24 tấn

c) 100cm2 = …… dm2

700cm2 = …… dm2

1500cm= …… dm2

                       100dm2 = 1 m2

                       400dm2 = 4 m2

                       1200dm2 = 12 m2

 

2. Giải bài 2 trang 75 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

327 × 245

412 × 230

638 × 204

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau. 

- Thực hiện phép nhân từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải:

3. Giải bài 3 trang 75 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 5 × 99 × 2 = ……………

                     = ……………

                     = ……………

b) 208 × 97 + 208 × 3 = ……………

                                   = ………………

                                   = ………………

Phương pháp giải:

a) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm 5 và 2 lại thành một tích rồi nhân với 99.

b) Áp dụng công thức: a × b + a × c = a × (b + c).

Hướng dẫn giải:

a) 5 × 99 × 2 = 5 × 2 × 99

                     = 10 × 99

                     = 990

b) 208 × 97 + 208 × 3 = 208 × (97 + 3 )

                                   = 208 × 100

                                   = 20800

4. Giải bài 4 trang 76 VBT Toán 4 tập 1

Hai ô tô chạy từ hai đâu một quãng đường để gặp nhau. Ô tô thứ nhất mỗi phút chạy được 700m, ô tô thứ hai mỗi phút chạy được 800m, sau 1 giờ 22 phút hai ô tô gặp nhau. Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu ki-lô-mét? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

- Đổi : 1 giờ 22 phút = 82 phút.

- Muốn tính quãng đường ô tô thứ nhất đi được tới lúc gặp nhau ta lấy số mét đi được trong 1 phút nhân với 82.

- Muốn tính quãng đường ô tô thứ hai đi được tới lúc gặp nhau ta lấy số mét đi được trong 1 phút nhân với 82.

- Muốn tính độ dài quãng đường ta lấy quãng đường ô tô thứ nhất đi được tới lúc gặp nhau cộng với quãng đường ô tô thứ hai đi được tới lúc gặp nhau

Hướng dẫn giải:

Đổi : 1 giờ 22 phút = 82 phút.

Quãng đường ô tô thứ nhất chạy được là:

700 × 82 = 57400 (m)

Quãng đường ô tô thứ hai chạy được là:

800 × 82 = 65600 (m)

Quãng đường đó dài là:

57400 + 65600 = 123 000 (m)

123 000m = 123 (km)

Đáp số: 123km.

5. Giải bài 5 trang 76 VBT Toán 4 tập 1

Viết vào chỗ chấm:

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a) Công thức tính diện tích của hình vuông là:

S = ………

b) Khi a = 15 thì diện tích của hình vuông là : ………

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh. 

Hướng dẫn giải:

a) Công thức tính diện tích của hình vuông là:

S = a × a

b) Khi a = 15 thì diện tích của hình vuông là:

S = 15 × 15 = 225m2

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM