Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 38: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập bài 38 Luyện tập Toán 4. Tài liệu gồm 3 bài tập trang 44 có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức, cũng cố kỹ năng làm bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 38: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 44 VBT Toán 4 tập 1

a) Tổng hai số là 73, hiệu hai số là 29. Tìm số bé.

b) Tổng hai số là 95, hiệu hai số là 47. Tím số lớn.

Phương pháp giải:

a) Tóm tắt:

Áp dụng công thức: Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2. 

b) Tóm tắt:

Áp dụng các công thức: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Hướng dẫn giải:

a) Số bé là:

(73 – 29) : 2 = 22

Đáp số: 22.

b) Số lớn là:

(95 + 47) : 2 = 71

Đáp số: 71.

2. Giải bài 2 trang 44 VBT Toán 4 tập 1

Một cửa hàng có 360m vải, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải các màu khác là 40m. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu mét vải hoa?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Cửa hàng có: 360m vải

Số vải hoa ít hơn số vải khác là 40m

Số vải hoa có: ….m?

Hướng dẫn giải:

Cửa hàng có số mét vải hoa là:

(360 – 40) : 2 = 160 (m)

Đáp số: 160m.

3. Giải bài 3 trang 44 VBT Toán 4 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 tấn 500kg = ……. kg

    2 yến 6kg = ……… kg

    2 tạ 40kg = ………. kg

b) 3 giờ 10 phút = ……… phút

    4 giờ 30 phút = ……… phút

    1 giờ 5 phút = ……… phút

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi:

1 tấn = 1000kg         1 tạ = 100kg             1 yến = 10kg           1 giờ = 60 phút.

Hướng dẫn giải:

a) 2 tấn 500kg = 2500 kg

    2 yến 6kg = 26 kg

    2 tạ 40kg = 240 kg

b) 3 giờ 10 phút = 190 phút

     4 giờ 30 phút = 270 phút

     1 giờ 5 phút = 65 phút

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM