Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 trang 82 VBT Toán 4 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 71: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

1. Giải bài 1 trang 82 VBT Toán 4 tập 1

Tính (theo mẫu)

Mẫu: 240 : 40 = 240 : (10×4)

                       = 240 : 10 : 4

                       = 24 : 4

                       = 6

a) 72000 : 600 = …………………

                       = …………………

                       = …………………

b) 560 : 70 = …………………

                 = …………………

                 = …………………

                 = …………………

c) 65000 : 500 = …………………

                       = …………………

                       = …………………

Phương pháp giải:

Tách số chia thành tích của hai thừa số, sau đó áp dụng cách chia một số cho một tích để tính giá trị biểu thức. 

Hướng dẫn giải:

a) 72000 : 600 = 72000 : 100 : 6

                        = 720 : 6

                        = 120

b)560 : 70 = 560 : (10 × 7)

                 = 560 : 10 : 7

                 = 56 : 7

                 = 8

c) 65000 : 500 = 65000 : 100 : 5

                        = 650 : 5

                        = 130

2. Giải bài 2 trang 82 VBT Toán 4 tập 1

Có 13 xe nhỏ chở được 46 800 kg hàng và 17 xe lớn chở được 71 400 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiê ki- lô-gam hàng?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

- Tìm tổng số xe lớn và xe nhỏ.

- Tìm tổng số hàng xe lớn và xe nhỏ chở được.

- Muốn tìm số ki-lô-gam trung bình mỗi xe chở được ta lấy tổng số hàng xe lớn và xe nhỏ chở được chia cho tổng số xe.

Hướng dẫn giải:

Có tất cả số xe lớn và xe nhỏ là:

17 + 13 = 30 (xe)

30 xe chở được số ki-lô-gam hàng là:

46 800 + 71 400 = 118 200 (kg)

Trung bình mỗi xe chở được số ki-lô-gam hàng là:

118 200 : 30 = 3940 (kg)

Đáp số: 3940kg.

3. Giải bài 3 trang 82 VBT Toán 4 tập 1

Tính giá trị của biểu thức

a) (45876 + 37124) : 200 = …………………

                                      = …………………

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = …………………

                                                = …………………

                                                = …………………

Phương pháp giải:

a) Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau. 

Hướng dẫn giải:

a) (45876 + 37124) : 200 = 83 000 : 200

                                     = 415

b) 76327 – 91000 : 700 + 2000 = 76372 – 130 + 2000

                                                = 76242 + 2000

                                                  = 78 242

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM