Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 126: Phép chia phân số

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập VBT Bài Phép chia phân số trang 47 với nội dung gồm 4 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 4 học tập thật tốt.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 126: Phép chia phân số

1. Giải bài 1 trang 47 VBT Toán 4 tập 2

Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số cho dưới đây vào ô trống (theo mẫu): 

Phương pháp giải:

Phân số đảo ngược của phân số \(\dfrac{a}{b}\) là phân số \(\dfrac{b}{a}\).

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 47 VBT Toán 4 tập 2

Tính ( theo mẫu):

Mẫu: \(\displaystyle {4 \over 5}:{7 \over 3} = {4 \over 5} \times {3 \over 7} = {{12} \over {35}}\)

a) \(\displaystyle {2 \over 3}:{3 \over 4}\)                                 b) \(\displaystyle {1 \over 5}:{1 \over 3}\)

c) \(\displaystyle {5 \over 9}:{6 \over 7}\)                                 d) \(\displaystyle {1 \over 4}:{1 \over 7}\)

Phương pháp giải:

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Hướng dẫn giải:

a) \(\displaystyle {2 \over 3}:{3 \over 4} = {2 \over 3} \times {4 \over 3} = {8 \over 9}\)

b) \(\displaystyle {1 \over 5}:{1 \over 3} = {1 \over 5} \times {3 \over 1} = {3 \over 5}\)

c) \(\displaystyle {5 \over 9}:{6 \over 7} = {5 \over 9} \times {7 \over 6} = {{35} \over {54}}\)

d) \(\displaystyle {1 \over 4}:{1 \over 7} = {1 \over 4} \times {7 \over 1} = {7 \over 4}\)

3. Giải bài 3 trang 47 VBT Toán 4 tập 2

Tính:

a) \(\displaystyle {3 \over 4} \times {5 \over 7}\)                              b) \(\displaystyle {1 \over 7} \times {1 \over 5}\)

    \(\displaystyle {{15} \over {28}}:{5 \over 7}\)                                 \(\displaystyle {1 \over {35}}:{1 \over 7}\)

    \(\displaystyle {{15} \over {28}}:{3 \over 4}\)                                 \(\displaystyle {1 \over {35}}:{1 \over 5}\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Hướng dẫn giải:

a) \(\displaystyle {3 \over 4} \times {5 \over 7} = {{3 \times 5} \over {4 \times 7}} = {{15} \over {28}}\)

    \(\displaystyle {{15} \over {28}}:{5 \over 7} = {{15} \over {28}} \times {7 \over 5} = {3 \over 4}\)

    \(\displaystyle {{15} \over {28}}:{3 \over 4} = {{15} \over {28}} \times {4 \over 3} = {5 \over 7}\)

b) \(\displaystyle {1 \over 7} \times {1 \over 5} = {{1 \times 1} \over {7 \times 5}} = {1 \over {35}}\)

    \(\displaystyle {1 \over {35}}:{1 \over 7} = {1 \over {35}} \times {7 \over 1} = {1 \over 5}\)

    \(\displaystyle {1 \over {35}}:{1 \over 5} = {1 \over {35}} \times {5 \over 1} = {1 \over 7}\)

Ngày:28/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM