Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 59: Nhân với số có hai chữ số

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 4 nội dung giải bài tập bài Nhân với số có hai chữ số bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải các bài tập và vận dụng vào giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 59: Nhân với số có hai chữ số

1. Giải bài 1 trang 69 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:                                                                                             

98 × 32

245 × 37

245 × 46

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép nhân từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 69 VBT Toán 4 tập 1

Tính giá trị của biểu thức 25 × x với x bằng 15, 17, 38.

Mẫu. Với x = 15 thì 25 × x = 25 × 15 = 375.

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của biểu thức đó. 

Hướng dẫn giải:

Với x = 15 thì 25 × x = 25 × 15 = 375

Với x = 17 thì 25 × x = 25 × 17 = 425

Với x = 38 thì 25 × x = 25 × 38 = 950

3. Giải bài 3 trang 69 VBT Toán 4 tập 1

Rạp chiếu bóng bán 96 vé, mỗi vé giá 15 000 đồng. Hỏi  rạp thu vé thu về bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

1 vé thì: 15 000 đồng

96 vé thì: …….? đồng

Lời giải:

Muốn tìm số tiền thu được ta lấy giá tiền của 1 vé nhân với số vé đã bán.

Hướng dẫn giải:

Số tiền rạp chiếu bóng thu được là:

96 × 15 000 = 1440000 (đông)

Đáp số : 1440000 đồng

4. Giải bài 4 trang 69 VBT Toán 4 tập 1

Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép nhân từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải:

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM