Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 77: Thương có chữ số 0

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập VBT bài Thương có chữ số 0 Toán 4 dưới đây. Tài liệu gồm các bài tập có hướng dẫn giải và đáp án chi tiết sẽ giúp các em vừa ôn tập kiến thức vừa nâng cao kĩ năng giải bài tập đồng thời có kế hoạch học tập cụ thể. Chúc các em học tập thật tốt!

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 77: Thương có chữ số 0

1. Giải bài 1 trang 88 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

5974 : 58

31902 : 78

28350: 47

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 88 VBT Toán 4 tập 1

Mua 26 bút bi hết 78 000 đồng. Hỏi nếu mỗi bút bi đó giảm giá 200 đồng thì với số 98 000 đồng sẽ mua được bao nhiêu bút bi?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Lời giải:

- Muốn tìm giá tiền ban đầu của mỗi bút bi ta lấy số tiền phải trả khi mua 26 bút bi chia cho 26.

- Muốn tìm giá tiền của mỗi bút bi sau khi giảm giá ta lấy giá tiền ban đầu của mỗi bút bi trừ cho 200 đồng.

- Muốn tìm số bút mua được ta lấy số tiền 98 000 đồng chia cho giá tiền của mỗi bút bi sau khi giảm giá.

Hướng dẫn giải:

Giá tiền ban đầu của mỗi bút bi là:

78000 : 26 = 3000 (đồng)

Nếu mỗi bút bi giảm giá 200 đồng thì số tiền phải trả cho một cái bút bi là:

3000 – 200 = 2800 (đồng)

Vậy với số tiền là 98000 thì sẽ mua được số bút bi là:

98 000 : 2800 = 35 (cái)

Đáp số: 35 cái.

3. Giải bài 3 trang 88 VBT Toán 4 tập 1

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính giá trị các phép tính, sau đó nối phép tính với kết quả của phép tính đó.

Hướng dẫn giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

Vậy ta nối như sau:

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM