Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 94: Diện tích hình bình hành

Môn Toán là môn quan trọng và tương đối khó với các em học sinh lớp 4, với mong muốn giúp các em nắm thật vững kiến thức và làm bài thật hiệu quả eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung giải bài tập VBT Bài Diện tích hình bình hành bên dưới đây. Với nội dung chi tiết, rõ ràng được trình bày logic, khoa học hứa hẹn sẽ mang lại cho các em thật nhiều kiến thức bổ ích.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 94: Diện tích hình bình hành

1. Giải bài 1 trang 12 VBT Toán 4 tập 2

Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình có diện tích bé hơn 20cm2:

Phương pháp giải:

- Tính diện tích các hình rồi so sánh kết quả với 20cm2 .

- Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình bình hành thứ nhất là: 

8 × 3 = 24 (cm2)

Diện tích hình bình hành thứ hai là: 

3 × 7 = 221 (cm2)

Diện tích hình bình hành thứ ba là: 

4 × 4 = 16 (cm2)

Ta có : 16cm2 < 20cm2. Vậy ta có kết quả như sau :

2. Giải bài 2 trang 12 VBT Toán 4 tập 2

Viết tiếp vào ô trống:

Phương pháp giải:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình bình hành thứ nhất là: 

9 × 12 = 108 (cm2)

Diện tích hình bình hành thứ hai là: 

15 × 1 = 180 (cm2)

Diện tích hình bình hành thứ ba là: 

27 × 4 = 378 (cm2)

Vậy ta điền như sau:

3. Giải bài 3 trang 13 VBT Toán 4 tập 2

Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 1cm và chiều cao là 7cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Phương pháp giải:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Hướng dẫn giải:

Diện tích mảnh bìa hình bình hành là:

14 × 7 = 98 (cm2)

Đáp số: 98cm2.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM