Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 39: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 45 VBT Toán 4 bài Luyện tập chung giúp các em học sinh sẽ dễ dàng ôn tập lại các kiến thức đã học, rèn luyện khả năng tính toán nhanh và chính xác. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập VBT.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 39: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 45 VBT Toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

47985 + 26807                            93862 – 25836

87254 + 5508                              10000 – 6565

Phương pháp giải:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng hoặc trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải:

2. Giải bài 2 trang 45 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 234 + 177 + 16 + 23 =.....

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 =.....

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn , ... lại với nhau. 

Hướng dẫn giải:

a) 234 + 177 + 16 + 23 = (234 + 16) + (177 + 23)

                                      = 250 + 200

                                      = 450

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 = (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97)

                                             = 100 + 100 + 100

                                             = 300

3. Giải bài 3 trang 45 VBT Toán 4 tập 1

Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

- Số tấn hàng ô tô lớn chở được = (số tấn hàng cả hai ô tô chở được + 4 ) : 2

- Số tấn hàng ô tô bé chở được = số tấn hàng cả hai ô tô chở được - số tấn hàng ô tô lớn chở được.

Hướng dẫn giải:

Ô tô lớn chở được số tấn hàng là:

(16 + 4) : 2 = 10 (tấn)

Ô tô bé chở được số tấn hàng là:

10 – 4 = 6 (tấn)

Đáp số: Ô tô bé : 6 tấn 

             Ô tô lớn : 10 tấn.

4. Giải bài 4 trang 45 VBT Toán 4 tập 1

Biết rằng 4 năm về trước, tuổi của hai chị em cộng lại bằng 24 tuổi và tuổi của chị hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

- Số tuổi của em 4 năm về trước = (số tuổi của hai chị em 4 năm về trước - 8) : 2.

- Số tuổi của em hiện nay = số tuổi của em 4 năm về trước + 4.

- Số tuổi của chị hiện nay = số tuổi của em hiện nay + 8.

Hướng dẫn giải:

Số tuổi của em 4 năm về trước là:

(24 - 8) : 2 = 8 (tuổi)

Số tuổi của em hiện nay là:

8 + 4 = 12 (tuổi)

Số tuổi của chị hiện nay là:

12 + 8 = 20 (tuổi)

Đáp số: Em : 12 tuổi ;

             Chị : 20 tuổi.

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM