Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 70: Chia một tích cho một số

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 4 nội dung giải bài tập bài Chia một tích cho một số bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải bài tập và vận dụng vào giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 70: Chia một tích cho một số

1. Giải bài 1 trang 81 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng hai cách:

a) (14 × 27) : 7

    = ……………

    = ……………

    (14 × 27) : 7 

     = ……………

     = ……………

     = ……………

b) (25 × 24) : 6 

    = ……………

    = ……………

   (25 × 24) : 6 

   = ……………

   = ……………

   = ……………

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng cách chia một tích cho một số:

(a × b) : c = a : c × b = a × b : c

Hướng dẫn giải:

a) (14 × 27) : 7

    = 378 : 7

    = 54

   (14 × 27) : 7

    = 14 : 7 × 27

    = 2 × 27

    = 54

b) (25 × 24) : 6

    = 600 : 6

    = 100

   (25 × 24) : 6

    =  25 × (24 : 6)

    = 25 × 4

    = 100

2. Giải bài 2 trang 81 VBT Toán 4 tập 1

Tính bằng ba cách:

(32 ×24) : 4 = ………………

                    = ………………

(32 ×24) : 4 = ………………

                    = ………………

                    = ………………

(32 ×24) : 4 = ………………

                    = ………………

                    = ………………

Phương pháp giải:

Cách 1: Thực hiện tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng cách chia một tích cho một số:

(a × b) : c = a : c × b 

Cách 3: Áp dụng cách chia một tích cho một số:

(a × b) : c = a × b : c

Hướng dẫn giải:

(32 × 24) : 4 = 768 : 4

                     = 192

(32 × 24) : 4 = 32 : 4 × 24

                     = 8×24

                     = 192

(32 × 24) : 4 = 32 × 24 : 4       

                     = 32 × 6

                     = 192

3. Giải bài 3 trang 81 VBT Toán 4 tập 1

Một cửa hàng có 6 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được \(\dfrac16\) số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Cửa hàng có: 6 tấm vải

Mỗi tấm: 30m

Cửa hàng bán: ...m?

Lời giải:

- Muốn tính số mét vải cửa hàng có ta lấy độ dài của một tấm vải nhân với số tấm vải.

- Muốn tính số mét vải cửa hàng đã bán ta lấy số mét vải cửa hàng có chia cho 6.

Hướng dẫn giải:

Ban đầu cửa hàng có số mét vải là:

30 × 6 = 180 (m)

Cửa hàng đó bán được số mét vải là:

180 : 6 = 30 (m)

Đáp số: 30m.

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM